HERKULES

HERKULES
  • inštalácia pod strop objektu
  • stláčanie stúpajúceho teplého vzduchu späť do pobytovej zóny
  • úspory energií opätovným využitím vyrobeného tepla
  • zlepšenie komfortu premiešaním vzduchu

NEZMEŠKAJTE !