Firma / Objekt

Rozmery [m] / Uk [W/m²K] / Materiál*
Zadajte počet kusov a ich Rozmery [m] / Uk [W/m²K] / Materiál*
Zadajte počet kusov a ich Rozmery [m] / Uk [W/m²K] / Materiál*
Zadajte počet kusov a ich Rozmery [m] / Uk [W/m²K] / Materiál*
Rozmery [m] / Uk [W/m²K] / Materiál*
Rozmery [m] / Uk [W/m²K] / Materiál*

Požadovaný teplotný režim v objekte

Vykurovacie médium

zemný plyn, propán,...

Stručný popis doterajšieho vykurovacieho systému

Typ, výkon, spotreba tepla,...

Kontakt

* Ak nie je známy koeficient prechodu tepla Uk, uveďte hrúbku, zloženie a materiál steny.

NEZMEŠKAJTE !