Dotazník spokojnosti klienta 

Vážení partneri, klienti!
Ďakujeme za Váš čas strávený pri vypĺňaní dotazníka. Vaše názory a odporúčania sú pre nás dôležité a budú zohľadňované pri každodennej spolupráci s klientmi.

Názov spoločnosti, adresa, kontaktné údaje

NEZMEŠKAJTE !