Vybrané inštalácie našich zákazníkov

2. 5. 2018

 

Pozrite si príklad úspešného využitia plynových infražiaričov ADRIAN-RAD® na vykurovanie haly na južnom Urale v Rusku. 

 Zákazník:

 

Spoločnosť OMNIPORT, Čeľabinsk – obchod so špeciálnou technikou http://omniport.de/about-us.php  

Objekt:

Hangár na opravárenské a servisné práce bol postavený koncom roka 2017. V decembri sa tam nainštalovali dva kusy infražiaričov ADRIAN-RAD® AL351 lineárneho typu, s výkonom 35 kW každý.

Zadanie:

Rozmery  12 х 15 x 6 m, v kohútiku 8 m;

Požadovaná teplota vo vnútri +16˚С;

Výpočtová vonkajšia teplota -30˚С;

Hrúbka stien 120 mm, strecha 150 mm - sendvičové panely; 

Dve brány 4 200 х 4 000 mm.

Vykurovacie médium:

Zimná zmes – bután 40%, propán 60%.

Technické riešenie:

Pre umiestnenie infražiaričov s dĺžkou 11 m, pozdĺž stien boli použité jestvujúce kovové konštrukcie vo výške 6 m. Každé zo zariadení je určené pre rôzne pracovné zóny a ovláda sa samostatne v závislosti od údajov guľových snímačov, umiestnených vo výške 2,5 m, aby sa predišlo ich poškodeniu nákladnými vozidlami. Teplotný harmonogram pre dennú a nočnú dobu je nastavený v automatickom režime na dvoch analógových termostatoch. Odvod spalín je realizovaný pomocou komína s  priemerom 100 mm s odvodom spalín cez steny budovy do vonkajšieho prostredia. Prívod paliva je realizovaný z plynovej nádrže, umiestnenej mimo vykurovaného priestoru. 

Prevádzkové náklady:

V prvom štvrťroku roku 2018 sa spotrebovalo 480 litrov skvapalneného plynu. Pri cene 16 rubľov za liter, predstavovali náklady na vykurovanie hangáru 7 680 rubľov. To je približne 100 eur pri kurze 76 rubľov za 1 euro.       

Zhrnutie:

Počas prevádzky neboli zaznamenané žiadne závady, či sťažnosti týkajúce sa kvality zariadenia. Za prvý kvartál  prevádzky zariadenia ADRIAN-RAD® boli takto dosiahnuté vynikajúce výsledky! Blahoželáme našim zákazníkom k úspešnému technickému riešeniu!

   

  

   


NEZMEŠKAJTE !