SVETLÉ PLYNOVÉ INFRAŽIARIČE

Základom svetlého infražiariča sú keramické dosky, ktoré sú upevnené na oceľovom ráme. Keramický povrch sa ohrieva spaľovaním plynu. Vyprodukované žiarenie je forma energie, ktorá sa premieňa na teplo pri kontakte s konkrétnym objektom, na ktorý infračervené žiarenie dopadá.

Svetlé plynové infražiariče je výhodné použiť v priestoroch:

  • lokálne vykurované pracoviská v inak nevykurovaných halách,
  • rôzne druhy skladov, nakladacích rámp a iných priestorov, kde nie je možné dosiahnuť zvýšenú teplotu vzduchu, buď kvôli jeho veľkej výmene, alebo veľmi nízkej tepelnoizolačnej schopnosti priestoru,
  • ohrev častí vonkajšieho priestoru ako sú tribúny štadiónov, trhovísk a podobne.

NEZMEŠKAJTE !