Zdroje úspor energií

KDE VZNIKAJÚ OBROVSKÉ ÚSPORY ENERGIÍ?

ROZDIEL MEDZI TEPLOTOU VZDUCHU A POCITOVOU TEPLOTOU

VYKUROVANIE KLASICKÝMI TECHNOLÓGIAMI

Najvyššia teplota vzduchu v objekte je dosiahnutá v pod stropných priestoroch bez ďalšieho využitia. Teplota vzduchu v priestore je vyššia ako pocitová teplota. Výrazné tepelné straty konštrukciami – najmä strešnými.

VYKUROVANIE SÁLAVÝMI TECHNOLÓGIAMI

Optimálna teplota je dodávaná priamo do pracovnej zóny. Teplota vzduchu v priestore je vždy nižšia ako pocitová. Minimálne tepelné straty konštrukciami.

ROZDIEL V ROZLOŽENÍ TEPLÔT V PRIESTORE

Stratifikácia teploty vzduchu v priestore po výške objektu

ROZDIEL VO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJOV

VYUŽITIE VSTUPOV ENERGIÍ V KLASICKOM TEPELNOM HOSPODÁRSTVE

VYUŽITIE VSTUPOV ENERGIÍ PRI SÁLAVOM VYKUROVANÍROZDIEL V DISTRIBÚCII TEPLA VO VYKUROVANOM PRIESTORE

KLASICKÉ CENTRÁLNE VYKUROVANIE

Priestor je možné vykurovať iba ako celok na jednu homogénnu teplotu.

SÁLAVÉ VYKUROVANIE

V priestore je možné vytvárať samostatné zóny s vlastným teplotným režimom a časovým priebehom aj bez potreby fyzického oddelenia stenami.

Týmito a ďalšími fyzikálnymi odlišnosťami je možné dosiahnuť úspory energií 60 až 80%

NEZMEŠKAJTE !