MIKROPROCESOROVÝ RIADIACI SYSTÉM

MICRO-RAD®

MICRO-RAD®
 • mikroprocesorový riadiaci systém
 • ovládanie komplexných vykurovacích systémov

Charakteristika riadiaceho systému MICRO-RAD®

 • jeden RS môže riadiť až 8 vykurovacích zón
 • jednoduché ovládanie systému pomocou displeja, prípadne osobného počítača
 • nastavenie vykurovania na celú sezónu vrátane výnimočných dní (napr. štátnych sviatkov)
 • heslový systém zabraňuje nepovolaným osobám vykonať zásah do nastavenia vykurovacieho systému

Režimy činnosti zóny

Automatický - vykurovanie podľa nastavených teplotných priebehov.
Manuálny - krátkodobé vykurovanie na komfortnú teplotu bez nutnosti zmeny parametrov.
Blokovanie - vypnutie vykurovania pri zvýšení vonkajšej teploty.
Optimalizácia - prediktívne nastavenie času začiatku vykurovania.
Odstávka - prepnutie vykurovania do protimrazového režimu.

Jednoduché vytvorenie komplexného vykurovacieho systému

 • do spoločnej komunikačnej siete sa dá zapojiť až 30 riadiacich systémov MICRO-RAD®
 • komunikácia môže byť realizovaná po linke RS485 (štandard) alebo ethernet (iba verzia Maxi)
 • celú komunikačnú sieť je možné pripojiť k osobnému počítaču

Dispečerské pracovisko

 • programové vybavenie pre osobný počítač
 • komfortné centrálne ovládanie
 • analýza a optimalizácia nastavenia systému
 • vizualizácia meraných veličín
 • archivácia veličín

Verzia Maxi

 • Riadenie 1 až 8 vykurovacích zón
 • Nastavenie pomocou displeja alebo PC

Verzia Mini

 • Riadenie 1 až 6 vykurovacích zón
 • Nastavenie pomocou PC

Verziu Mini je možné použiť len s pripojením na PC s programom Dispečerské pracovisko.

NEZMEŠKAJTE !