MIKROPROCESOROVÝ RIADIACI SYSTÉM

MULTI-RAD® WEB a MULTI-RAD® PLUS

MULTI-RAD
  • mikroprocesorový riadiaci systém
  • ovládanie komplexných vykurovacích a chladiacich systémov
  • jeden RS môže riadiť až 8 vykurovacích zón (s rozšíreniami až 104 zón)
  • ovládanie systému pomocou otočného voliča a 6 tlačidiel
  • nastavenie systému na celú sezónu vrátane výnimočných dní (napr. štátnych sviatkov)
  • heslový systém zabraňuje nepovolaným osobám vykonať zásah do nastavenia
  • zálohovanie reálneho času počas 72 hodín
  • ukladanie meraných veličín v internej pamäti
  • možnosť optimalizácie vykurovania / chladenia
  • možnosť počítania alebo merania spotreby plynu
  • možnosť signalizácie poruchy na zariadení alebo v zóne
  • možnosť ďalších individuálnych funkcií pre konkrétneho užívateľa

Rozšírenie zón MULTI-RAD® WEB a MULTI-RAD® PLUS

    MULTI-RAD
  • k jednému systému môže byť pripojených až 16 rozširovacích modulov
  • každý rozširovací modul môže riadiť 1 až 6 zón
  • celkovo je tak možné riadiť až 104 zón
  • pripojenie rozširovacích modulov pomocou rozhrania RS485
  • vzdialenosť medzi rozširovacími modulmi do 1,2km

MULTI-RAD® WEB

    MULTI-RAD
  • vhodný na pre vykurovacie systémy s častým prístupom k nastaveniam, alebo s potrebou graficky príjemného zobrazenia nastavení / nameraných hodnôt
  • integrovaný WEB server
  • pripojenie riadiaceho systému do počítačovej siete pomocou rozhrania ethernet
  • pripojenie riadiaceho systému k PC pomocou rozhrania USB
  • ovládanie riadiaceho systému pomocou internetového prehliadača alebo displeja kontroléra
  • export meraných veličín z WEB servera do PC vo formáte CSV
  • zobrazenie alarmov
  • možnosť naprogramovania grafickej web vizualizácie podľa požiadaviek zákazníka
  • možnosť vzdialeného pripojenia a nahranie nového programu do kontroléra

MULTI-RAD® PLUS

MULTI-RAD
  • vhodný pre riadiace systémy, ku ktorým nie je potrebné často pristupovať, alebo pre riadiace systémy, kde je potrebné jednoducho nahradiť väčší počet manuálnych termostatov
  • pripojenie riadiaceho systému k PC pomocou sériového portu RS232
  • možnosť ovládania riadiaceho systému z PC
  • možnosť nahrania nového programu do kontroléra priamo koncovým používateľom
  • zobrazovanie trendov pomocou softvéru a export meraných veličín do PC vo formáte CSV
  • zobrazenie alarmovVideo

   

NEZMEŠKAJTE !