SNÍMAČE TEPLOTY

Snímače teploty sú kľúčové prvky, ktoré zabezpečujú vstupné údaje pre riadenie, a tvoria tak neoddeliteľnú súčasť vykurovacích systémov

Vnútorný snímač teploty ADRIAN-SCAN

ADRIAN-SCAN
  • guľový snímač, meria konvekčnú a sálavú zložku teploty
  • jeho použitie je nevyhnutné pri sálavých vykurovacích systémoch

ADRIAN-SCAN multi - pre riadiaci systém IQ-system®
ADRIAN-SCAN micro - pre riadiaci systém MICRO-RAD
ADRIAN-SCAN 907 - pre programovateľný termostat CM907

Vonkajší snímač teploty

Vonkajší snímač teploty
  • meria vonkajšiu teplotu vzduchu
  • používa sa pri mikroprocesorových riadiacich systémoch

NEZMEŠKAJTE !