Aktuálna situácia na letisku v Sliači. Ako pomáhajú revolučné čističky vzduchu Beewair?

Rovnako, ako aj ostatné letiská na Slovensku, je Letisko Sliač, a.s. zasiahnuté dopadom šírenia koronavírusu a následnými opatreniami.

Zamestnanci letiska, technika a materiálne prostriedky sú pripravované tak, aby bola trvalo udržiavaná spôsobilosť na zabezpečovanie letov lietadiel na letecký prepravu nákladu a pošty, lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života, lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov, na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, na humanitárne účely, zdravotníckej záchrannej služby. 

Je dôležité častá dezinfekcia rúk a vyhýbanie sa blízkemu kontaktu osôb. Na letisku sú viditeľne nalepené piktogramy, na základe ktorých sa osoby vstupujúce do priestorov musia riadiť. V odletovej hale je prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov zabezpečená informovanosť pre cestujúcich. 

čističky_vzduchu_čistička_vzduchu_čistenie_vzduchu_beewair_dekontaminacia_vzduchu

Letisko je vybavené piatimi čističkami vzduchu od spoločnosti Beewair, ktorá sa špecializuje na úpravu vzduchu, ktorý umožňuje dekontaminovať, vyčistiť vzduch a odstrániť pachy vo všetkých vnútorných priestoroch, bez použitia chemických prostriedkov. Cieľom je zaručiť lepšiu kvalitu vzduchu v interiéri a tým prispieť k väčšiemu komfortu a ochrane zdravia ľudí nachádzajúcich sa v daných priestoroch. 

Pre cestujúcich sú výrazne označené rozostupy 2 metre. Vstup do letiskového terminálu je možný výhradne pre cestujúcich, členov posádky a letiskový personál.

Aby sa zamedzilo vytváraniu radov pri nastupovaní do lietadla, bude vyhlasovaný obmedzený počet cestujúcich. Cestujúci musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty a tak zostať aj po celý čas letu.

Cestujúcim pripomíname, že ochranné rúška je potrebné vymieňať po 4 hodinách nosenia, ak to výrobca neodporúča inak, alebo keď sú mokré, zašpinené. Na oddelení obchodného handlingu (v Check-in hale) má cestujúci v prípade potreby možnosť zakúpiť ochranné  rúško aj dezinfekčný gél. Zamestnanci letiska majú po celý čas prekryté horné dýchacie cesty, ochranné štíty, okuliare a rukavice. Každá osoba, ktorá vstupuje do priestorov letiska sa podrobí meraniu teploty. 

dekontaminacia_vzduchu_cistenie_vzduchu_cisticka_vzduchu_čistička_vzduchu

Zdroj: https://slovenka.zenskyweb.sk/clanok/47163-aktualna-situacia-v-suvislosti-s-koronavirusom-na-letisku-v-sliaci