EVAPORÁCIA + UV-C LAMPA

 Inovatívne riešenie aplikácie sterilizátora pre evaporačné jednotky bolo potvrdené a preukázalo sa ako veľmi účinné. S minimálnou investíciou môžete maximálne zvýšiť svoju ochranu. Dýchajte zaručene čistý vzduch z adiabatického chladenia. Chráňte sa proti riasam, baktériám a iným nebezpečným látkam typickým pre tzv. zelenú vodu.

Viac informácií Newsletter l Jún 2020