Revolúcia pre kvalitu vzduchu – Beewair. Čo je Beewair ako vznikol a ako funguje?

Inžinieri Technická univerzita v Košiciach/TUKE spolu s FR kolegami zo spoločnosti Beewair.sk vyvíjajú dôležité mechanické časti srdca zariadenia určeného na dekontamináciu vzduchu, ktorý dokáže prakticky dokonale (99,9999%) vyčistiť ovzdušie v miestnostiach s objemom až 1000m3.

Technológia Beewair patentovaná v roku 2013 a následne testovaná a certifikovaná Institut Pasteur v Paríži využíva pri svojej činnosti fyzikálne elektrochemické javy prebiehajúce v špeciálnom reaktore. Táto prevratná technológia dokáže rozložiť molekuly častíc vstupujúcich do reaktora až na úroveň prvkov a následne ich poskladať na zložky vzduchu. Na rozdiel od filtrovania tak vyrába úplne novovytvorený, čistý a zdravý vzduch, pričom likviduje molekulárnu štruktúru vírusov, baktérií a plesní.

V súčasnosti je už v predaji originálny francúzsky model BW 60, ktorý roku 2014 likvidoval nákazu koronavírusom typu MERS. Najnovšie, až 16-krát výkonnejšie zariadenie, je v prvom rade určené na boj s koronavírusom COVID-19 v nemocniciach či odberných miestach. Pri nosení rúšok a ochranného odevu dokáže technológia Beewair prakticky úplne eliminovať nebezpečenstvo koronavírusovej nákazy pre lekárov a zdravotný personál, ktorí sa v prvej línii starajú o Covid-19 pacientov. Rovnako tak by sa dekontaminačné reaktory dali využiť v školách, verejných budovách, ako aj vo všetkých interiéroch, kde sa stretáva viac ľudí.

Zdroj: https://www.facebook.com/SlovakEmbassyFrance/posts/4590106947697905