ŠKOLENIA SERVISNÝCH TECHNIKOV

Po náročnom pandemickom období sme zorganizovali sériu ôsmich školení servisných technikov ADRIAN pre takmer 30 ľudí. Účelom bolo poukázať na zmeny 2020/2021 v sortimente ADRIAN GROUP a zároveň upozorniť na konštrukčné rozdiely medzi staršími zariadeniami a novými, ktoré už vyhovujú novej norme Ecodesign a ERP. Prínos školení účastníci hodnotili vysoko pozitívne. V druhej polovici júla chystáme špeciálny dodatočný termín školení servisných technikov ADRIAN. O presnom čase konania Vás budeme informovať. Ďalšie termíny školení budú realizované v závislosti od vývoja pandemickej situácie až na prelome tretieho a štvrtého kvartálu.