ADRIAN-AIR® EV

ADRIAN-AIR® EV

Kód produktu: ADRIAN-AIR® EV

ADRIAN-AIR® EV je evaporačná jednotka navrhnutá pre chladenie a zvlhčovanie vzduchu v priestore pomocou vyparovania vody, ktorá absorbuje teplo.

Ekvivalentný výkon jednotky v porovnaní s klasickou klimatizáciou je 25 kW a prietok vzduchu 18 000 m3/hod.

Využite výhody ADRIAN-AIR® EV najmä v prípadoch, kde je:

 • vysoká teplota v priestore
 • nedostatočná izolácia stavebných konštrukcií
 • nepostačujúca ventilácia
 • zariadenie alebo technológia generujúca teplo
 • dym, hmyz, zápach
 

Keď vonkajšia teplota dosahuje úrovne 38° - 40°C, teplota vzduchu v zle izolovanej budove môže vystúpiť až na 50°C.

Pri takejto teplote sa pracovné podmienky stávajú pre zamestnancov nepríjemné a ich produktivita dramaticky klesá.

S evaporačnou jednotkou môžete:

 • výrazne znížiť teplotu vzduchu v priestore
 • odstrániť prebytočné teplo a dym, hmyz, zápach, prach a pod.
 • zvýšiť produktivitu práce
 • udržať stabilnú teplotu pre skladovaný materiál a tovar
 • priebežne vetrať a osviežovať vzduch v priestore, ochladzovať ho, čistiť a filtrovať
 • nenáročným spôsobom dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy
 • znížiť investičné náklady na chladenie v porovnaní s klasickými systémami
 • minimalizovať prevádzkové výdavky na chladenie a ventiláciu