ADRIAN-AIR® SET

ADRIAN-AIR® SET

Kód produktu: ADRIAN-AIR® SET

ADRIAN-AIR® SET sú univerzálne teplovzdušné jednotky pre vykurovanie priemyselných priestorov s veľkými výmenami vzduchu.

Jednotky ADRIAN-AIR® SET sú určené pre použitie v priemyselných prevádzkach, kde dochádza vplyvom technologických procesov k produkcii látok znečisťujúcich vnútorné ovzdušie (škodlivé výpary, spaliny, prach a pod.) Špeciálny horák umožňuje zabezpečiť nízke hodnoty CO a CO2, preto je možné fúkanie produkovaného teplého vzduchu priamo do vykurovaného priestoru a nahrádzať ním odsávaný znečistený vzduch v priestore. Výkonový rad predstavujú modely s výkonom od 225 do 900 kW a prietokom vzduchu od 15 000 do 59 000 m3/hod.

ADRIAN-AIR® SET spĺňa nasledovné kritériá:

  • jednoduché použitie a údržba
  • ekonomická prevádzka
  • vysoká účinnosť
  • moderný dizajn a ergonómia

Použitie:

  • úpravovne povrchov
  • galvanizovne
  • zlievárne
  • striekacie boxy a dielne
  • všade tam, kde je potrebné zabezpečiť veľké výmeny vzduchu

Pre inštaláciu ADRIAN-AIR® SET nie je potrebná kotolňa, špeciálny technický priestor a ani komín. Na vstupe nasávaného vzduchu sú osadené vzduchové filtre s vysokou účinnosťou. Riadiaca automatika je súčasťou zariadenia.

Palivom pre vykurovanie môže byť zemný plyn alebo propán.