ADRIAN-RAD® E

ADRIAN-RAD® E

Kód produktu: ADRIAN-RAD® E

Monoblok s ventilátorovou a horákovou komorou, recyklácia spalín a rekuperácia tepla

Recyklácia spalín

  • nízke hodnoty emisií
  • ekologická prevádzka
 

Konštrukcia horákovej skrine umožňuje opätovné využitie časti spalín. Pri strednej teplote sálavých rúr takmer 400 °C tak dosahujeme veľmi nízke hodnoty emisií.

Rekuperácia tepla

  • vysoká hodnota tepelnej účinnosti
  • ekonomická prevádzka

Predohrevom nasávaného vzduchu dosahujeme vysokú účinnosť spaľovania. Sálavé rúry rýchlo dosahujú prevádzkovú teplotu, čo skracuje čas chodu infražiariča a znižuje celkové náklady na vykurovanie.

Infražiarič s bezpečnostným krytím IP54

Umožňuje inštaláciu infražiaričov ADRIAN-RAD® E do prostredia s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov. Používa sa s izolovaným reflektorom, prívodom vzduchu z vonkajšieho prostredia a odvodom spalín do vonkajšieho prostredia.