HERKULES

HERKULES

Kód produktu: HERKULES

  • inštalácia pod strop objektu
  • stláčanie stúpajúceho teplého vzduchu späť do pobytovej zóny
  • úspory energií opätovným využitím vyrobeného tepla
  • zlepšenie komfortu premiešaním vzduchu