Riadiaci systém MULTI-RAD

Riadiaci systém MULTI-RAD

Kód produktu: MULTI-RAD

MIKROPROCESOROVÝ RIADIACI SYSTÉM

MULTI-RAD® WEB a MULTI-RAD® PLUS

 • mikroprocesorový riadiaci systém
 • ovládanie komplexných vykurovacích a chladiacich systémov
 • jeden RS môže riadiť až 8 vykurovacích zón (s rozšíreniami až 104 zón)
 • ovládanie systému pomocou otočného voliča a 6 tlačidiel
 • nastavenie systému na celú sezónu vrátane výnimočných dní (napr. štátnych sviatkov)
 • heslový systém zabraňuje nepovolaným osobám vykonať zásah do nastavenia
 • zálohovanie reálneho času počas 72 hodín
 • ukladanie meraných veličín v internej pamäti
 • možnosť optimalizácie vykurovania / chladenia
 • možnosť počítania alebo merania spotreby plynu
 • možnosť signalizácie poruchy na zariadení alebo v zóne
 • možnosť ďalších individuálnych funkcií pre konkrétneho užívateľa

 

Rozšírenie zón MULTI-RAD® WEB a MULTI-RAD® PLUS

MULTI-RAD
 • k jednému systému môže byť pripojených až 16 rozširovacích modulov
 • každý rozširovací modul môže riadiť 1 až 6 zón
 • celkovo je tak možné riadiť až 104 zón
 • pripojenie rozširovacích modulov pomocou rozhrania RS485
 • vzdialenosť medzi rozširovacími modulmi do 1,2km

 

MULTI-RAD® WEB

MULTI-RAD
 • vhodný na pre vykurovacie systémy s častým prístupom k nastaveniam, alebo s potrebou graficky príjemného zobrazenia nastavení / nameraných hodnôt
 • integrovaný WEB server
 • pripojenie riadiaceho systému do počítačovej siete pomocou rozhrania ethernet
 • pripojenie riadiaceho systému k PC pomocou rozhrania USB
 • ovládanie riadiaceho systému pomocou internetového prehliadača alebo displeja kontroléra
 • export meraných veličín z WEB servera do PC vo formáte CSV
 • zobrazenie alarmov
 • možnosť naprogramovania grafickej web vizualizácie podľa požiadaviek zákazníka
 • možnosť vzdialeného pripojenia a nahranie nového programu do kontroléra

 

MULTI-RAD® PLUS

MULTI-RAD
 • vhodný pre riadiace systémy, ku ktorým nie je potrebné často pristupovať, alebo pre riadiace systémy, kde je potrebné jednoducho nahradiť väčší počet manuálnych termostatov
 • pripojenie riadiaceho systému k PC pomocou sériového portu RS232
 • možnosť ovládania riadiaceho systému z PC
 • možnosť nahrania nového programu do kontroléra priamo koncovým používateľom
 • zobrazovanie trendov pomocou softvéru a export meraných veličín do PC vo formáte CSV
 • zobrazenie alarmov

 Video