Získajte cenovú ponuku bezplatne ešte dnes!

Pri tvorbe cenovej ponuky je ideálne dohodnúť si osobné stretnutie alebo telefonický rozhovor. Napíšte nám na náš e-mail adrian@adrian.sk alebo zavolajte na číslo +421 948 312 270.

Získať cenovú ponuku

Úspora energie

KDE VZNIKAJÚ OBROVSKÉ ÚSPORY ENERGIÍ?

ROZDIEL MEDZI TEPLOTOU VZDUCHU A POCITOVOU TEPLOTOU

                 

 

VYKUROVANIE KLASICKÝMI TECHNOLÓGIAMI

Najvyššia teplota vzduchu v objekte je dosiahnutá v pod stropných priestoroch bez ďalšieho využitia. Teplota vzduchu v priestore je vyššia ako pocitová teplota. Výrazné tepelné straty konštrukciami – najmä strešnými.

 

VYKUROVANIE SÁLAVÝMI TECHNOLÓGIAMI

Optimálna teplota je dodávaná priamo do pracovnej zóny. Teplota vzduchu v priestore je vždy nižšia ako pocitová. Minimálne tepelné straty konštrukciami.

 

ROZDIEL V ROZLOŽENÍ TEPLÔT V PRIESTORE

Stratifikácia teploty vzduchu v priestore po výške objektu

 

                                                              

 

ROZDIEL VO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJOV

VYUŽITIE VSTUPOV ENERGIÍ V KLASICKOM TEPELNOM HOSPODÁRSTVE

                          

 

VYUŽITIE VSTUPOV ENERGIÍ PRI SÁLAVOM VYKUROVANÍ

                                

 

ROZDIEL V DISTRIBÚCII TEPLA VO VYKUROVANOM PRIESTORE

KLASICKÉ CENTRÁLNE VYKUROVANIE

Priestor je možné vykurovať iba ako celok na jednu homogénnu teplotu.

 

SÁLAVÉ VYKUROVANIE

V priestore je možné vytvárať samostatné zóny s vlastným teplotným režimom a časovým priebehom aj bez potreby fyzického oddelenia stenami.

Týmito a ďalšími fyzikálnymi odlišnosťami je možné dosiahnuť úspory energií 60 až 80%