Použitie dverných clôn

Priemyselné brány predstavujú spolu so svetlíkmi a oknami ďalšie slabé miesto pre vykurovanie hál. Úniky tepla sú tu najväčšie. Straty nie je možné úplne vylúčiť, ale určite ich dokážeme zmierniť. Každá ušetrená jednotka tepla rovná sa úspora energie a vyššia účinnosť vykurovania. Pre priemyselné brány ponúkame kondenzačné plynové clony, plynové clony alebo clony bez ohrevu. Dverné clony sú vhodným doplnkom sálavého vykurovania a aj teplovzdušného vykurovania. Ich účelom je vytvorenie efektívnej bariéry proti vstupu chladného vzduchu z vonkajšieho prostredia resp. proti úniku už ohriateho vzduchu von z objektu. Infra vykurovanie aj ohrev vzduchuvyžadujú pre maximalizáciu svojho úžitku pre zákazníka minimalizáciu strát energií v objekte. Dverné clony s vykurovaním je tiež možné použiť na dokurovanie priestoru v ich najbližšom okolí.