Vykurovanie v športe

Športové haly, štadióny, telocvične alebo iné športoviská sú typické občasnou alebo nepravidelnou prevádzkou a vysokými nárokmi na teplo na obmedzený čas. Takisto je pre ne typická veľká svetlá výška a tepelné straty. Plynové infražiariče sa používajú napríklad pre tenisové haly, squash centrá, telocvične, tréningové haly. Infražiarič je možné dodať s ochrannou mriežkou. Infra vykurovanie je pre šport obzvlášť vhodné, keďže teplota vzduchu v takto vykurovanom objekte je vždy nižšia ako pocitová teplota, čo napomáha zvyšovaniu športového výkonu a priaznivému výdaju energie. Svetlé infražiariče je tiež možné dodať pre vonkajšiu inštaláciu napríklad na tribúny štadiónov pre zvýšenie komfortu divákov alebo golfové odpaliská pre využitie areálu aj v nie práve ideálnom počasí. Ohrev vzduchuteplovzdušné jednotky sú zase typické pri vykurovaní menších športovísk alebo nafukovacích hál. Pre nafukovacie haly je typická aj inštalácia centrálnych ohrievačov generátorov teplého vzduchu.