Bez freónov a s minimálnou uhlíkovou stopou

Adiabatické chladenie vzduchu je ekologický spôsob znižovania teploty s minimálnou záťažou prírody.  Takáto výroba chladu je energeticky veľmi účinná a závisí od reálnych klimatických podmienok v danom okamihu. Chlad sa vyrába efektívne a to pri minimálnej uhlíkovej stope. Obrovská úspora elektrickej energie má priamy dopad na životné prostredie. Predstavte si všetko to CO2, ktoré sa nevyprodukovalo. Každá evaporačná, chladiaca jednotka, ktorú zákazník uprednostní pred štandardnou klimatizáciou je výhrou pre užívateľa aj pre prírodu. Pritom sa využíva čerstvý vzduchu, ktorý navyše prejde filtráciou, jeho teplota poklesne o 10 až 12°C. 

Toto však nie je všetko, príroda sa nám poďakuje aj druhý - krát a to keď nebudeme musieť vymieňať chladiacu zmes v systéme, ktorú by sme následne mali v zmysle predpisov likvidovať. Navyše výmenu chladiva je potrebné realizovať pravideľne. Násobne sa tak šetrí životné prostredie a naša peňaženka. Koľko krát v živote máte šancu zvoliť si úspornejšie riešenie s vyššou efektívnosťou, s prirodzeným účinkom a súčasne s minimálnym dopadom na našu planétu? Kiež by sme takýchto jednoznačných rozhodnutí mohli robiť viac.

Chladiče vzduchu a pracovné prostredie

Adiabatické chladenie je jednoduchý spôsob, akým zabezpečiť zníženie teploty nasávaného vzduchu, zvýšiť jeho kvalitu a nahradiť ním vnútorný vzduch, ktorý má spravidla nižšiu kvalitu. Ako už bolo vyššie uvedené, je to technológia, ktorej výsledky sú priamo závisle na vonkajšom prostredí a odvíjajú sa najmä od parametrov ako sú teplota vzduchu a relatívna vlhkosť. Aj keď je teda výkon jednotky premenlivý a teda nestáli, má svoje nezastupiteľné miesto v prevádzkach, kde je prioritou zlepšenie pracovného prostredia. Pri porovnaní so štandardnými klimatizáciami je cenovo dostupnejšia už z pohľadu vstupnej investície a jej prevádzka je násobne lacnejšia. Práve jednoduchosť a cenová dostupnosť spôsobujú aktuálny vysoký dopyt aj na Slovensku. Ten je výrazne hnaný dopredu zahraničnými investormi, ktorí tieto technológie poznajú z domácich trhov najmä v Španielsku, Taliansku či Francúzsku a snažia sa zabezpečiť si chladenie na rovnakej báze aj pri vstupe na náš trh. Od ich realizácií a referencií sa odvíja aj dopyt tuzemských podnikateľov.