Sonniger - účinné teplovodné ohrievače pre haly, dielne a sklady

Ohrievače sú určené pre ohrievanie malých a stredne veľkých priemyselných objektov, na miestach so zdrojom teplej vody a to najmä: do výrobných hál a skladov, showroomov. Do priestorov, kde nie je možné pripojenie na teplu vodu sú určené elektrické telpovzdušné ohrievače a plynové telpovzdušné ohrievače.  Teplovodné ohrievače je možné použiť aj ako dverné - vzduchové clony pre vytvorenie vzduchových tesnení.

Teplovodné ohrievače sú dodávané aj vo variante s EC ventilátormi. Tieto energeticky úsporné ventilátory s kvalitným systémom modulácie prinášajú, v tomto období tak veľmi potrebné zníženie spotreby. Ovládací prvky ohrievačov: Panel Inteligent omožňuje bezdrôtove ovládanie cez aplikáciu, Panel Comfort umožňuje reálne vypínanie a spínanie vykurovania v dverných clonách GUARD a GUARD PROPanel SLITTER umožňuje  ovládať spoločne až 10 zariadení.   

Teplovodné ohrievače Sonniger v ponuke Adrain Group sa vyznačujú nízkou hmotnosťou a dlhou životnosťou. Výmenníky tepla, ktoré sú ich integrovanou súčasťou, sa radia svojou kvalitou k európskej špičke.  Teplovodné ohrievače je možné pripojiť k bežne dostupných zdrojov teplej vody aj k zdrojom vody s nižšou teplotou.   

Teplovodné ohrievače HEATER

 

Sú prielomovým riešením na európskom trhu teplovodných ohrievačov. Konštrukcia ohrievača je založená na analýze najnovších svetových trendov v oblasti projektovania priemyselných zariadení. Teplovodný ohrievač HEATER je ako závodné auto, je synonymom najvyššej kvality, modernej technológie a rýchlosti. Vyznačuje sa spoľahlivým výkon s prietokom vzduchu do 4 900 m3/h a tepelným rozsahom od 5 do 70 kW. Teplovodné ohriavače sú vybavené troj-stupňovým ventilátorom a automatickou reguláciou prietoku vzduchu v závislosti na teplote v miestnosti. Nastaviteľné lamely slúžia na presné nasmerovanie fúkaného vzduchu.

 

Teplovodné ohrievače HEATER CONDENS

 

Ohrievače Condens sú určené pre pripojenie k zdrojom s nízkou teplotou vody (napr. kondenzačné kotle, priemyselné tepelné čerpadlá). Aj pri nízkej teplote zdroja dokážu zaistiť vysokú teplotu vzduchu, vďaka špeciálnej hustejšej geometrii plôch výmenníka tepla. 

K dispozícii sú aj riešenia bez tepelného výmenníka ako destratifikátor HEATER MIX. Unikátne vyhotovenie HEATER SPECIAL pre agresívne prostredie a poľnohospodárstvo.