Praktické a ekologické chladenie - mobilné jednotky

Mobilné odparovacie chladiace jednotky sú modernou alternatívou k mobilným klimatizáciám. V porovnaní s klimatizáciou sú praktické, ekologické, nákladovo efektívne a jednoduché na ovládanie. Pre chladenie využívajú princip evaporácie - adiabatické chladenie.

Sú ideálne pre priestor do 180 m2, napr. väčšia kancelária, zasadačka, terasa, reštaurácia a podobné priestory. Pre letnú pohodu, stačí zvyčajne znížiť teplotu vzduchu o niekoľko stupňov. Dosiahne sa tak hmatateľný rozdiel medzi vonkajšou teplou a chladeným interiérom. Účinok klimatizácií môže byť niekedy zbytočne vysoký a prevádzka veľmi nákladná.

Mobilné chladiace jednotky sú oveľa jednoduchšie ako klimatizácie. Nepotrebujú odvod vody cez steny a ani priestor pre kondenzátor. Sú ideálne pre priestory, kde by umiestnie klimatizácie bolo nemožné, napríklad pri priestorových obmedzeniach pri umiestňovaní kondenzátorov na fasádach budov.  Prípadne tam kde sú náklady na klimatizáciu neúnosné alebo tam kde postačuje iba mierne ochladenie vzduchu.

 

Vlastnosti mobilných chladiacich jednotiek 

 

Keďže princípom práce mobilnej jednotky je odparovanie - evaporácia, nevyhnutne pri ich činnosti dochádza k zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu v miestnosti. Chladiace jednotky tak plnia aj funkciu zvlhčovača ovzdušia. Zároveň vzduch v jednotke prechádza prvotne cez suchý filter a následne cez vlhký fiter čím dochádza aj k jeho čisteniu. Chladiace jednotky zachytávajú väčšie častice, ako sú pele, čo je bonusom pre ľudí, ktorí trpia sennou nádchou.

 

 

Výhody mobilnej chladiacej jednotky oproti klimatizácii

 

Chladiace jednotky majú jednoduchšiu konštrukciu, sú podobnej veľkosti ako klimatizácie a využívajú oveľa menej elektrickej energie. V porovnaní s klimatizáciami sú podstatne lacnejšie a to tak v momente nákupu ako aj počas ich prevádzky. Mobilné chladiace jednotky nevyužívajú chladiace plyny (CFC ), čo znamé, že nepredstavujú riziko pre životné prostredie pre prípady úniku týchto plynov.

 

Musia byť pri používaní chladiacej jednotky zatvorené dvere a okná?

 

Nie. Miestnosť, ktorú chladíte, by mala byť pokiaľ možno otvorená a dobre vetraná, aby sa zabezpečilo, že cez chladič bude prúdiť relatívne čerstvý vzduch. Tento fakt robí z chladiacej jednotky zdravší systém v porovnaní s klimatizáciou, pretože uzavreté miestnosti sú viac znečistené ako dobre vetrané miestnosti. V nevetranom priestore sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti, čo v konečnom dôsledku vedie k zniženiu účinnosti chladiča.