Elektrické infražiariče alebo elektrické teplovzdušné ohrievače

 

Zjednodušene povedané, sálavé teplo ohrieva veci v zornom poli infražiaričov, vďaka elektromagnetickému vlneniu v červenom spektre, čo je vlnenie pre ľudské oko neviditeľne. Teplovzdušné ohrievače ohrievajú vzduch tak, že do priestoru privádzajú prúd teplého vzduchu ventilátorom. Polohou infražiariča sa dá regulovať, kam v priestore je teplo dodávané, zatiaľ čo vzduch, ktorý prichádza ohrievačom ohrieva celý priestor.

V prípade, že chcete zaistiť minimálnu očakávanú teplotu pre vašich ľudí, procesy, suroviny a produkty pravdepodobne vhodnejším spôsobom vykurovania je vykurovanie elektrickými teplovzdušnými ohrievačmi. Ak na druhej strane potrebujete vykurovať len konkrétne miesto, vo väčšom uzavretom priestore, potom je vhodnejšou metódou sálavé elektrické infažiariče na vykurovanie.

Potrebujete elektrické vykurovanie? 

Nemusí to však byť len sálavé teplo, alebo len teplovzdušné teplo – oba typy priemyselného elektrického vykurovania je možné navzájom kombinovať. Napríklad, ak je potrebné skladovať suroviny, nachádzajúce sa v jednej časti objektu napríklad pri teplote min. 8 °C a zároveň je pre pracovníkov v inej časti objektu potrebné zaistiť pracovnú teplotu okolo 16 °C, potom je potrebné a možné použiť kombináciu oboch typov vykurovania. Elektrické teplovzdušné vykurovanie zaistí trvalú teplotu celého priestoru objektu nad 8 °C, a zároveň elektrické infražiariče sú schopné vytvárať teplejšiu zónu alebo zóny, pre miesta kde sa zvyčajne pohybujú pracovníci.

Zároveň je možné inštalovať elektrické infražiariče pre rôzne zóny objektu a ovládať ich nezávisle. Tiež je možné použiť rôzne typy infražiaričov pre rôzne typy budov. Výkon elektrického infražiariča je možné ovládať tepelnými požiadavkami zóny a jeho montážnou výškou.

Kto je majiteľ vykurovaného objektu?

Tento fakt je dôležitý pre rozhodovanie.  Majiteľ spoločnosti, ktorá si prenajímajú priestor, môže zvažovať kúpu vykurovacieho zariadenia a zrejma sa rozhodne pre zariadenie, ktoré bude môcť ľahko premiestniť, keď sa rozhode presťahovať. Podniky, ktoré vlastnia budovy, sa vo všeobecnosti oveľa viac zaujímajú o ohrievače, ktoré sú určené na trvalú inštaláciu.

Akú teplotu priestoru potrebujete dosiahnuť?

Vytvorenie a udržanie teplotného rozdielu medzi vnútornou teplotou a vonkajším prostredím vyžaduje istú energiu. Čím väčší rozdiel teplôt požadujete, tým väčšie množstvo energie je potrebné do priestoru dodať. Bolo by naivné si myslieť, že ide o priamu závislosť. Jedná sa o exponenciálnu závislosť, a na každý ďalší prírastok teplotného rozdielu je potrebné dodať väčšie množstvo dodatočného tepla. Preto je potrebné zvažovať cieľovú teplotu vykurovania. Ak vykurujete pre pohodlie personálu, množstvo tepla bude závisieť aj od toho, čo pracovníci vykonávajú. Napríklad personál vykonávajúci manuálnu prácu bude zvyčajne celkom spokojný v budove s teplotou 13 – 16 °C, zatiaľ čo zamestnanci vykonávajúci sedavejšie zamestnanie, sa budú cítiť pohodlne pri teplote 16 – 19 °C.

Rozmery budovy alebo priestoru, ktorý sa má vykurovať?

Tu je dôležité pochopiť základnú fyziku. Potrebujete poznať rozmery budovy, ktorá sa má vykurovať, vrátane výšky stropu, pri teplovzdušnom vykurovaní v podstate ohrievame cely objem vzduchu. Ak uvažujete o sálavom vykurovaní, potrebujeme poznať aj rozmery vykurovanej plochy.

Stojíte pred otázkou ako vykurovať, chladiť alebo vetrať vaše pracovisko, neváhajte nás kontaktovať. V ADRIAN GROUP máme znalosti, skúsenosti a know-how pre takéto riešenia. Dokážeme rýchlo vypočítať, koľko elektrických infražiaričov, teplovzdušných ohrievačov, adiabatických chladičov bude potrebné pre vaše výrobné miesto.