Plynové ohrievače

Vykurovanie športových škôl v Kazachstane od ADRIAN GROUP

V období rokov 2020 až 2022 spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. v spolupráci so svojim oficiálnym partnerom v Kazachstane firmou Market Solutions úspešne realizovala projekty teplovzdušného vykurovania budov pre športové školy v mestách Taraz a Šymkent. Ako informovala ministerka kultúry a športu Kazachstanu, krajina prijala plán výstavby 100 športových komplexov pre detí a dorast: „Podľa pokynov prezidenta republiky malo byť počas troch rokov (do roku 2022) postavených sto športovo-rekreačných areálov. Ich zoznam bol schválený na ministerstve”. ADRIAN GROUP v spolupráci s partnermi v Kazachstane a spoločnosťou Market Solutions, ktorá je predstaviteľom ADRIAN v krajine, v rokoch 2020-2022 navrhla a úspešne zrealizovala projekty teplovzdušného vykurovania budov pre športové školy v mestách Taraz a Šymkent.

Vykurovanie je riešené štandardnými ohrievačmi vzduchu ADRIAN-RAD MID 2065, 2090 a 2190 s vonkajšou vertikálnou inštaláciou, výkonom od 60 do 200 kW a objemom vzduchu do 15 tisíc m³/h. Vzduch sa ohrieva cez výmenník tepla a prostredníctvom vzduchovodov sa privádza do telocviční. Systém je jednoduchý a spoľahlivý, nevyžaduje žiadne vodné médium a radiatory ústredného kúrenia a preto je energeticky úsporný. Palivo sa spotrebúva iba počas prevádzky telocviční, mimo prevádzkový času športoviska sa zaruadenia automaticky udržujú pohotovostnom režime. 

Inštalácii plynových ohrievačov v Slovinsku 

Podarilo sa nám uspieť v Slovinsku. Zástupcovia strojárskej spoločnosti VAMAR sa oboznámi s technológou vykurovanie, ktorú sme pred časom inštalovali v Maribore a tiež sa rozhodli pre naše riešenie. V prvej etape sme do novo zrekonštruovanej haly určenej pre zváranie dodali 4 ks teplovzdušných plynových ohrievačovADRIAN-AIR AX80 a ďalšie 4 ks by mali nasledovať. Naopak, pôvodné supertmavé infražiariče, ktoré neboli vhodným riešením, sa demontujú. V rámci dobrej spolupráce sme zabezpečili dozor nad inštaláciou a zaškolenie obsluhy priamo našimi kolegami.

Plynové ohrievače na propán 

Známy výrobca potravín a najmä obľúbeného kečupu a horčice SNICO, Liptovský Mikuláš bol tento rok odpojený od pôvodného zdroja pary a horúcej vody a musel urgentne riešiť iný typ vykurovania. Po mesiacoch konzultácií s ADRIAN Group a ďalšími odborníkmi sa spoločnosť rozhodla pre teplovzdušné ohrievače na propán. Napriek veľkosti objektov a ich svetlej výške je teplovzdušné vykurovanie najmä v skladoch najvhodnejšie. Väčšina výrobkov je uskladnená v skle a plaste a palety sa stohujú do výšky. 15 ks ADRIAN-AIR AX45 tak vykuruje hneď niekoľko prevádzok a sú pripojené na veľkoobjemové zásobníky propánu umiestnené v areáli.

Plynové ohrievače pre ZVS v Dubnici nad Váhom

Inovované teplovzdušné plynové ohrievače ADRIAN-AIR nadväzujú na popularitu ich predchodcov. Jedna z posledných inštalácií v širšom areáli ZVS v Dubnici nad Váhom, člen skupiny MSM,  je toho dôkazom. Spolu s naším dlhoročným partnerom sme do zrekonštruovaných priestorov umiestnili 4 ks ADRIAN-AIR AX 35 ERP so samostatným ovládaním pre každý spotrebič. Nová digitálna riadiaca automatika a individuálne nastavovanie vybraných parametrov nám umožňuje dokonale sa prispôsobiť miestu inštalácie a požiadavkám.

HT MAS Vlkanová, plynové ohrievače 

V posledných dňoch pred Vianocami, 2021 sme odovzdali do užívania teplovzdušný vykurovací systém pre HMC INVEST v priemyselnom parku HT MAS, Vlkanová. Plynové ohrievače ADRIAN-AIR AX 45 a AX 35 s novými riadiacimi automatikami a v kompletnej ERP výbave zabezpečia teplo pre výrobnú halu francúzskeho investora DELZEN. Výrobná technológia emituje dostatok teploty a našou úlohou je zabezpečiť jej pravidelný bezpečný štart a ochranu pred mrazom počas odstávky.

Teplovzdušné plynové ohrievače, Makita, Banská Bystrica - Šálková

V minulom roku sme dodávali naše zariadenia do firmy Makita s.r.o. v priemyselnom parku Banská Bystrica - Šalková. Makita s.r.o. postavila oficiálne servisné stredisko pre záručné a pozáručné opravy značiek Makita a MT series. Ako zdroj vykurovania sme dodali kombináciu teplovzdušných plynových ohrievačov s doplnením o destratifikátory. Zariadenia sme boli pred ukončením stavby aj spúšťať. Majú za sebou prvú zimu aj leto a so zariadeniami sú plne spokojní. V hale počas zimy bolo teplo a počet zariadení podľa návrhu bol dostačujúci. Ako sa vyjadril p. Cimerman ,,Nasťahovali sme sa do budovy minulú jeseň 24. novembra priamo do vykurovacej sezóny. Potrebovali sme malé úpravy v nastaveniach, ale čo sa týka zariadení, sme spokojní, vykurujú a vetrajú bez problémov”. Vzhľadom na polohu pobočiek vieme byť firme nápomocní, či už v záručných alebo aj pozáručných servisoch.