Optimálne energetické riešenia pre pracoviská aj miesta pre oddych

Realizácia projektu vykurovania a chladenia priemyselných hál je zložitá práca, pri ktorej môže byť pomoc profesionálov užitočná až nevyhnutná. Vykurovanie a chladenie veľkých priestoroch je výzvou, pri realizácii ktorej, je potrebné zvažovať nielen cenu, náklady na prevádzku a údržbu, ale aj spôsob a rýchlosť samotnej realizácie.

V prípade, že máte záujem o našu expertízu, poskytnite nám detailné informácie prostredníctvom dotazníka

Stiahnite si dotazník

Spoľahlivý partner, akým je Adrian Group, bude zodpovedať za celý projekt (projektovú dokumentáciu, samotnú realizáciu, elektrické inštalácie, stavebný dozor) a pomôže vybrať riešenie prispôsobené vašim potrebám (napr. rovnomerne rozloženie teploty v hale alebo len v jej zónach).

Spoločnosť Adrian Group ponúka:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie,
  • realizácia na kľúč,
  • spustenie a uvedenie zariadení do prevádzky,
  • konzultácie a poradenstvo priamo na stavbe,
  • dozor pri realizácii,
  • montáž spotrebičov,
  • zváračské práce.