Úspora energie pri sálavom vykurovaní

Najvyššia teplota vzduchu v uzavretom priestore sa vždy akumuluje v najvyššom bode priestoru teda pod stropom. Tento priestor však neumožňuje najoptimalnejšie využitie tepla. Teplota vzduchu vo vykurovaných priestoroch je vždy vyššia ako pocitová teplota. K významným stratám tepla dochádza cez konštrukcie stavie a najmä cez strechy.

Technológie sálavého vykurovania

Unikátnosť sálavého vykurovania spočíva v dodávaní tepla priamo do pracovnej zóny. Teplota vzduchu v takto vykurovaných priestoroch je vždy nižšia ako pocitová teplota. A zároveň u objektov so sálavým vykurovaním pozorujeme minimálne straty tepla cez konštrukcie objektov.

Rozdiely v rozložení teplôt vzduchu

Stratifikácia tj rozloženie teplôt vzduchu sa mení v závislosti od výšky stavby.

Rozdiely v účinnosti zdrojov telpo

Účinnosť zdroja energie pri bežnom spôsobe vykurovania

Účinnosť zdroja energie pri sálavom spôsobe vykurovania

 

Rozloženie teplôt pre rozdielne spôsoby vykurovania

- pri bežnom spôsobe vykurovania sa objekt vždy zahrieva na rovnakú homogénnu teplotu.
- pri sálavom spôsobe vykurovania, napriklad pri využití infražiaričov, sa objekt môže vyhrievať na rôzne teploty a pri rôznych časových režimoch. Je možné vytvárať viacero teplotných zón bez nutnosti ich oddeľovať stenami. Tieto rozdiely môžu viesť k úspore 60 až 80% energie. 

 

ChatGPT

Ohrievače s nízkou spotrebou

predstavujú moderné riešenie pre efektívne a energeticky úsporné zahrievanie. Tieto zariadenia využívajú pokročilé technológie na minimalizáciu energetických nákladov. Medzi obľúbené možnosti patria aj  infražiariče. Tieto systémy znižujú environmentálny odtlačok a šetrne nakladajú s prírodnými zdrojmi. Ich nízka spotreba energie prispieva k udržateľnosti a zníženiu nákladov na energiu v domácnostiach či komerčných priestoroch. Vďaka pokroku v technológii sa ohrievace s nízkou spotrebou stávajú stále populárnejším a ekologicky priaznivým riešením pre moderné vykurovanie.