Vetranie výrobných hál, skladov a dielní

V priemysle sa stretávame s rôznymi požiadavkami na spôsoby vetrania. Výber vhodneho systému závisí od technológie a odvetvia priemyslu. Niektoré priemyselné procesy vyžadujú extrémne presné teploty spracovanie materiálov, zatiaľ čo iné výrobné haly môžu vyžadovať obrovské množstvo chladiaceho výkonu, aby sa pre pracovníkov vytvorilo vhodné pracovné prostredie, ďalšie odvetia naopak vyžadujú krátkodobú retenciu vlhkosti. Iný typ technológie alebo výroby môže požadovať takzvané „čisté miestnosti“, kde je vzduch výnimočne čistý a filtrovaný. 

Energetické systémy, včítane vetrania musia byť prispôsobené typu a špecifikám výroby. Prostredníctvom kompetentného energetického poradenstva spoločnosti Adrian Group je možné ušetriť veľké prostriedky vynakladané na energie. Úspory energie v tomto odvetví je možné vnímať aj ako zisk, ktorý sa prejavuje nízkymi mesačnými prevádzkovými nákladmi.

Vetranie má veľký potenciál z hľadiska úspor energií - úsporu je možné dosiahnuť správnym nastavením systému vetrania bez toho, aby to malo vplyv na účinnosť chladenia alebo vykurovacieho systému.