Použitie našich infra ohrievačov v praxi

Riadenie  šiestych infraohrievačov cez WIFI

Výrobný závod METICON a.s., ktorý sa zameriava na výrobu oceľových konštrukcií, v roku 2023 rozšíril svoje priestory o novú halu. V spolupráci s naším partnerom, firmou IRON COMPANY z Banskej Bystrice, sme im dodali vykurovanie. Vzhľadom k charakteru činnosti bolo najlepším variantom plynové sálavé vykurovanie a to pomocou 6 ks tmavých plynových infražiaričov ADRIAN-RAD AA352 I-I s jednotkovým výkonom 35 kW. Požiadavkou investora bolo, aby sa infražiariče ovládali každý zvlášť na diaľku. Keďže priestor má pokrytie WI-FI signálom, tak sme zvolili ovládanie ADRIAN SMART. Tento typ regulácie umožňuje na diaľku ovládať každý spotrebič samostatne a to bez toho, aby neoprávnená osoba nastavovala režimy vykurovania. Aktuálne pripravujeme ďalšiu etapu vykurovania pre firmu METICON, ktorá by sa mala v priebehu tohto roka realizovať.

Infa ohrievač na stenu = lokálne vykurovanie

Aj u existujúcich zákazníkov vznikajú stále nové požiadavky na vykurovanie, chladenie alebo vetranie. Výstavba, či rekonštrukcia priestorov, dodávka nových technológií alebo reorganizácia procesov a pracovných miest. Náš zákazník ZF SLOVAKIA a. s. v prevádzke Komárno vyčlenil vo svojej hale špecializované pracovisko na zvláštne účely a oplotil ho. Zamestnanci na tomto mieste sa tak ocitli mimo existujúceho vykurovania a bolo potrebné vymyslieť lokálny ohrev. Keďže ide o zákazníka, ktorý už od 90tych rokov používa naše plynové infražiariče a je spokojný, riešenie bolo jasné. Výhodnosť použitia sálania podčiarkla svetlá výška priestoru, nepravidelnosť vykurovania, lokálna potreba a potreba inej teploty predmetného miesta ako na zvyšnej ploche haly.

Svetlé infra ohrievače na plyn v dojárni

Farma Východná je najvyššie položené ekologické poľnohospodárstvo na Liptove. Pre dojáreň je najlepšie vykurovanie zaistené prostredníctvom svetlých plynových infra ohrievačov, keďže dojáreň je potrebné vykurovať nárazovo a len v krátkych úsekoch dňa a to najmä z dôvodu zvýšenia teploty priestoru pre pracovníkov alebo v chladných dňoch aby technológia dojenia a umývania nezamrzla. Priestor dojárne je dimenzovaný na vykurovanie 4 ks svetlých infra ohrievačov pričom dva kusy boli staršieho dáta výroby a už neboli prevádzky schopné. Preto Adrian Group v priebehu novembra 2023 dodal a inštaloval 2 ks úplne nových svetlých infražiaričov ADRIAN-RAD CRE rovnakého výkonu, čím je zaistená stabilná teplota priestoru.

Infra - ohrievače nachadzajú uplatnenie aj v extrémnom pracovnom prostredí

Náš zákazník ZLH Plus, a.s. je známa slovenská zlievareň s obdivuhodnou tradíciou. Používa naše svetlé infražiariče ADRIAN-RAD CRE a tmavé infražiariče ADRIAN-RAD E. Použitie spotrebičov podmieňujú vlastnosti konkrétnej prevádzky. V mnohých objektoch je extrémna prašnosť a často aj vysoká vlhkosť. Rovnako podmienky na montáž sú väčšinou obmedzené v stiesnených priestoroch. Aktuálne si pre lokálny ohrev pre konkrétne pracovisko vybrali 3 ks ADRIAN-RAD E222. Ako vidíte na fotografiách, prostredie je naozaj agresívne. Uzavretá konštrukcia žiariča typu E s horákom a ventilátorom v monobloku poskytuje potrebnú ochranu. Prach a nečistoty by spalinový ventilátor znefunkčnili a sú nebezpečné aj pre ostatné časti. Kombinácia s nasávaním vzduchu pre spaľovanie z exteriéru je preto nevyhnutnou podmienkou.

Infra - ohrievače s termostatom pre showroom v Poprade

Stavebná spoločnosť EUROVIA SK nás oslovila s požiadavkou na vykurovanie pre priestor skladovej haly na stredisku Dopravné stavby v Poprade. Investor sa rozhodol prepojiť viacero malých skladových priestorov do jedného veľkého a zároveň sa rozhodol vzhľadom k zmene účelu využitia stavby vymeniť aj staršie vykurovacie teplovzdušné jednotky, ktoré boli na hranici životnosti, za nové moderné a úsporné tmavé plynové infražiariče ADRIAN-RAD AA132. K prechodu z teplovzdušného vykurovania na sálavé sa rozhodli aj preto, že skladová hala bude prenajímaná nájomcovi a bude slúžiť ako showroom. 

Nevyhnutná údržba infra ohrievačov v prašnom prostredí

V marci 2023 naši technici realizovali pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky vrátane servisu v spoločnosti Zlievarne Hronec (okres Brezno). Spoločnosť v posledných rokoch zanedbal pravidelný servis svojich infra ohrievačov, ktoré sú navyše umiestnené v extrémne prašnom prostredí. V tak náročnom prostredí vykurovacie technológie dostávajú poriadne zabrať a zanedbaním servisu sa skracuje životnosť dôležitých komponentov, čo môže niekedy viesť až k nefunkčnosti vykurovania. Prechodné obdobie medzi zimou a letom je ideálnym obdobím na vykonanie odborných prehliadok, skúšok a servisu vykurovacích jednotiek. Len tak sa dá zaistiť bezproblémový chod v rámci vykurovacej sezóny. 

Infra ohrievače do výrobnej haly spoločnosti CEHIP

Koncom minulého roka ADRIAN GROUP s.r.o. dodala pre montážnu spoločnosť Davetec s.r.o., Košice plynové infražiariče do haly CEHIP vo Vrábľoch. Areál s celkovou rozlohou 80 tisíc m2 pozostáva z výrobných a skladovacích hál. Aktuálnu stavbu Q3 zastrešovala spoločnosť DYNAMIK HOLDING a. s. z Nitry. Na stavbu boli inštalované plynové žiariče ADRIAN-RAD AL502 I-I a ADRIAN-RAD AA502 I-I. Sme radi, že  sme vyhoveli požiadavkám investora ohľadom umiestnenia žiaričov a tým prispeli k úspornému riešeniu a spríjemnili pracovné prostredie.

Spolupráca s Metrostav (BORY II) 

Najnovšia etapa stavby BORY II je ukončená a ďalšie 4 haly už majú inštalované tmavé plynové infražiariče - ADRIAN-RAD AL352 a AL132. Spolu 32 ks infra ohrievačov je navrhnutých tak, aby sa priestory mohli prenajímať rôznym zákazníkom s rôznymi požiadavkami, a pritom aby mal každý zabezpečený teplotný komfort. Na tomto objekte sme realizovali montáž infra ohrievačov a komínových ciest. Pri správnej koordinácii a súčinnosti sa aj stavby tohto rozsahu dajú realizovať hladko a efektívne.

Výmena 36 plynových infra ohrievačov

Svetovo uznávaný výrobca vybavenia pre zubné ambulancie DIPLOMAT DENTAL, ktorý je náš tradičný zákazník, sa rozhodol pre plošnú výmenu pôvodných plynových infražiaričov za nové ADRIAN-RAD E222. V prvej fáze sme osadili a spustili 36 ks infražiaričov s novými pripojovacími sadami a komínmi v hlavných výrobných objektoch. Systém sme doplnili o nový ADRIANSMART BOK riadiaci systém s ovládaním cez mobilný telefón alebo riadiaci PC. Výmenou zákazník získava nové spotrebiče so všetkými inováciami a vylepšeniami. Na produkty bude platiť nová záruka a to v čase, kedy ešte stále stúpajú ceny komponentov a materiálov. Eliminovať náklady na náhradné diely pri tmavých plynových infažiaričoch, ktoré majú cca 20 rokov, na viac rokov je ekonomicky veľmi zaujímavé. Veľkým prínosom je inštalácia koaxiálnych komínov. Vykurovanie už neovplyvňuje vnútorné prostredie spaľovaním vzduchu z priestoru a vypúšťaním spalín do objektu. Tešíme sa na ďalšiu dlhoročnú spoluprácu.

Logistické centrum automobilov 

Naša najnovšia realizácia v ETEC, Žilina v objekte Q&L, Trnava je kombináciou tmavých plynových infražiaričov ADRIAN-RAD AA 502 a teplovzdušných plynových agregátov ADRIAN-AIR AX 25 a tiež nových infražiaričov ADRIAN-RAD AA 222. Jedná sa o logististickú halu s príslušným administratívnym a sociálnym zázemím. Hala sa nachádza bezprostne v blízkosti automobilového závodu PCA Slovakia, s ktorým spoločnosť dlhodobo a stabilne spolupracuje. Výstavbou haly sa významne skrátia dodacie lehoty a optimalizuje sa logistický proces zasielania automobilov na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň.

Naše infra ohrievače vykurujú aj známe BORY

Naša spolupráca s METROSTAV, významným developerom a stavebníkom v našom regióne, vyústila do realizácie vykurovania plynovými infražiaričmi pre I. etapu projektu BORY, Bratislava. Aktuálne ukončená časť predstavuje 3 nové objekty a už začíname s II. etapou, kde budú ďalšie 4 haly. Tepelný komfort pre nájomníkov budú zabezpečovať lineárne plynové tmavé infražiariče ADRIAN-RAD AL 352 a 132. Pre konkrétnych užívateľov pripravujeme individuálne ponuky na dverné clony GUARD PRO a ďalšie energie šetriace doplnky vykurovania.

Dodávka systému infračerveného vykurovania

Na konci roku 2021 sme boli oslovení našim dlhoročným partnerom GASOTHERM PLUS z Košíc vyriešiť vykurovanie časti výrobno-skladových priestorov strojárskej spoločnosti ROSENBERG-SLOVAKIA sídliacej v obci Medzev na juhovýchodnom Slovensku. Využitých bolo 6 ks tmavých plynových infražiaričov typu ADRIAN-RAD E s jednotkovým výkonom takmer 35 kW. Zákazník je nadmieru spokojný s výsledkom a je to zásluha výbornej spolupráce všetkých strán. Potvrdzuje sa, že technická podpora, promptná dodávka a hladký priebeh realizácie sú pre stavbu rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšie ako cena.

Infražiariče pre Technometal

V novembri 2021 sme pokračovali v spolupráci s firmou HANT s.r.o. a montážnou firmou R-mont Ryšavý pri dodávke tmavých plynových infražiaričov pre medzinárodnú spoločnosť AR Shelving s.r.o., (Technometal, spol. s.r.o.). Zariadenia sú namontované v prístavbe výrobno-skladovacej haly a koncom januára 2022 by sa mali uviesť do prevádzky. Projekt je výsledkom výbornej spolupráce všetkých strán. Potvrdzuje sa, že technická podpora, promptná dodávka a hladký priebeh realizácie sú pre stavbu rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšie ako cena.

Infra - vykurovanie výrobnej haly

Fínska firma MSK MATEC aktuálne dokončuje objekt novej výrobnej haly v meste Sabinov. Firma pôsobí v strojárskom priemysle a vyrába kabíny pre rôzne stroje. ADRIAN GROUP zabezpečila vykurovanie tejto výrobnej haly. Použitých je 15 ks tmavých plynových infražiaričov RAD AA502 s jednotkovým menovitým príkonom takmer 50 kW. Generálnym dodávateľom technologických zariadení a inštalácií je firma ABC KLÍMA, Košice a realizátorom montážnych prác je firma TERODO, Košice. Viac o infračervený ohrievač ADRIAN-RAD AA502

Plynové infražiariče,  Davetec s.r.o., kasárne Michalovce

Hala na opravu ťažkej vojenskej techniky. Práve pre tento typ objektov a vykurovania sú plynové infražiariče najvhodnejšou alternatívou. Ideálna voľba na občasné použitie, keď je potrebné dosiahnuť tepelný režim vo veľmi krátkom čase alebo aj trvalé vykurovanie podľa momentálnej potreby užívateľa. Projektový manažér, Ing. Ondrej Kvaka, z firmy realizátora Davetec s.r.o., povedal „S dodávkou infražiaričov od ADRIAN GROUP sme boli veľmi spokojní. Objednaný tovar prišiel v dohodnutom termíne. Spokojnosť bola aj pri spúšťaní zariadení do prevádzky, ako aj pri technickom poradenstve počas realizácie“.

Železiarne Podbrezová a.s., výmena starších zariadení a nepretržitá udrža infražiaričov  

Pre spoločnosť zabezpečujeme komplexný servis a údržbu plynových infražiaričov ADRIAN-RAD, plynových ohrievačov vzduchu ADRIAN-AIR a riadiacich systémov. Spoločnosť disponuje staršími ohriavačmi ešte z obdobia pre našou spoluprácou a práve v roku 2021 sme začali s ich postupnou zámenou za nové infražiariče ADRIAN. Okrem zníženie prevádzkových nákladov, vďaka novým infražiaričom sa zníži počet čoraz častejších porúch a odstávok. Zjednotením značiek sa zefektívni aj práca servisných technikov. Celkové náklady prevádzky systému sa tak znížia a prinesú finančné úspory investorovi, ktorý ich môže opäť reinvestovať do ďalšej obnovy systému.

ŠINVOZ, Zrenjanin, Srbsko - plynové infražiariče

Na záver roku 2020 sa nám podarilo spustiť sálavý systém vykurovania v Srbsku. Pri dodržaní všetkých platných pravidiel a obmedzení sme aj s pomocou partnera MIKOTERM zabezpečili teplotný režim v závode na výrobu vagónov a pojazdných súprav. 12 ks ADRIAN-RAD AA 502 je ovládaných riadiacim systémom MULTI-RAD WEB a rozdelených do 4 samostatných zón. Tepelná pohoda pre zamestnancov a vyhovujúce podmienky pre používané technológie znamenajú kvalitatívny posun v pracovných podmienkach zamestnancou tohto podniku.