Reklamácia

Reklamačný list je možne vyplniť on-line prostredníctvom formuláru nižšie, prípadne je možné vyplniť dokument vo formáte .pdf a zaslať na adresu adrian@adrian.sk

Pred vyplnením si pripravte výrobné číslo zariadenia a číslo jedného z dokladov - objednávka / dodací list / faktúra. Viac konkrétnych informácií prispeje k rýchlejšiemu vybaveniu reklamácie. Najkomplexnejšie údaje o zariadení sú na jeho výrobnom štítku. Pošlite nám fotku výrobného štítku a my tak jednoducho získame maximum informácii.

Vyplnenie formulára a zaslanie dokumentov resp. fotografií prostredníctvom  on-line formulára nižšie je podmienené prihlásením sa do účtu Google a použitím prehliadača Chrome.

Dokument na stiahnutie: Reklamácia