Lokálne, bodové chladenie

Pracovné podmienky vo výrobnej hale môžu byť veľmi náročné. Vysoké teploty zmiešané s výparmi z výroby môžu viesť k nepríjemným a nezdravým pracovným podmienkam. V takomto prostredí môžu byť teploty vyššie ako vonku v dôsledku výrobného zariadenia alebo nedostatočnej izolácie haly. Teplota pracoviska je problémom, ktorý je potrebné riešiť. 

Riešením je adiabatické chladenie, ktoré je možné využívať počas celého roka. Jeho inštalácia je pomerne jednoduchá a rýchla! Mnohé priemyselné závody a sklady v Európe, ale aj na Slovensku už dali dôveru chladeniu odparovaním.

Nie je potrebné chladiť celú halu alebo budovu.

nazov obrazka

V priemyselných halách existujú malé priestory, v ktorých je horúco a nepohodlne. Inštaláciou adiabatického chladiaceho systému je možné pokryť „horúce miesto“ prúdom chladného, čerstvého vzduchu. Tento prístup sa nazýva „bodové alebo lokálne chladenie“. Jedná sa o body v priemyselnej hale – konkrétne zóny alebo oblasti, kde je chladenie sústredené. 

Napríklad: oblasti s citlivými strojmi alebo miesta, kde pracovníci vykonávajú fyzicky náročné úlohy, môžu byť nainštalované fixné prípadne mobilné chladiace jednotky. Predstavte si veľkú výrobnú halu, kde sú niektoré časti haly viac zaťažené teplom kvôli strojom alebo procesom, ktoré generujú vysoké teploty. V týchto konkrétnych častiach môže byť nainštalovaný systém lokálneho chladenia pomocou našich jednotiek.

nazov obrazka
 1. Priestory zvárania: Zvárači pracujúci v horúcej oblasti môžu mať v blízkosti svojich pracovných miest umiestnené prenosné chladiace jednotky. Zvýši sa tak ich pohodlie a zároveň produktivita.
 2. Montážne linky: Na montážnych linkách, špeciálne na miestach, kde je vysoká koncentrácia pracovníkov, môžu byť nainštalované fixné chladiace jednotky, privádzajúce čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia cez bočnú stenu, alebo strop.

 

 1. Chladenie odpočinkových miestností: chladenie týchto priestorov je dôležité pre komfort a regeneráciu pracovníkov. Tieto miestnosti môžu byť efektívne chladené aj pomocou adiabatických jednotiek – stabilných alebo mobilných.
 2. Adiabatické chladenie môže byť efektívnym riešením pre udržiavanie konštantnej teploty aj v prostrediach bez personálu, ako sú napríklad robotické lakovne alebo zvarovne, kde je stabilita teploty nevyhnutná pre presne a rovnomerne aplikovanie farby, pre zaistenie kvality zvaru a opakovateľnosti povrchovej úpravy.
 3. Skladovacie priestory: V skladovacích priestoroch, kde sa nachádzajú tepelne citlivé materiály, môžu byť nainštalované chladiče, pre udržanie stabilnej teploty.

Dôvody a výhody lokálneho adiabatického chladenia.

 1. Efektívnosť: chladiace systémy spotrebujú menej energie ako tradičné klimatizačné systémy, pretože sa spoliehajú na prirodzený proces odparovania vody namiesto mechanického chladenia.
 2. Šetrnosť: chladiče používajú vodu, ktorá je ekologickejšia v porovnaní s chemikáliami používanými v klimatizačných systémoch.
 3. Regulácia vlhkosti: adiabatické chladenie zvýšuje vnútornú vlhkosť, čo môže byť prospešné pre pohodlie pracovníkov aj pre priemyselné procesy.
 4. Jednoduchá inštalácia a údržba: systémy sú jednoduchšie na inštaláciu a údržbu v porovnaní s tradičnými HVAC systémami.

Implementácia lokálneho chladenia v priemyselných halách

Na efektívne chladenie priemyselnej haly pomocou adiabatického chladenia je potrebné, aby bol systém vhodne dimenzovaný a nakonfigurovaný podľa špecifických požiadaviek priestoru. Faktory, ktoré zvážujeme sú:

 • Veľkosť haly a počet bodov: Väčšie priestory vyžadujú väčšiu chladiacu kapacitu.
 • Ventilácia: Zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu po celej hale na rovnomerné rozloženie ochladeného vzduchu.
 • Tepelné zaťaženie: Zohľadnenie tepla generovaného strojmi, zariadeniami a ľudskou aktivitou v hale.

Kroky implementácie chladenia, ktoré vykonáva naša spoločnosť

 1. Posúdenie potrieb: posúdime podmienky priemyselnej haly, zohľadňujúc faktory ako vnútorné zdroje tepla, vonkajšie klimatické podmienky, veľkosť chladených lokalít a požiadavky na ich teplotu.
 2. Návrh systému: navrhneme chladiaci systém, ktorý spĺňa špecifické požiadavky priestoru, vrátane výberu vhodných chladiacich podložiek, ventilátorov a vodných distribučných systémov.
 3. Inštalácia: nainštalujeme chladiče na vybraných miestach alebo zabezpečíme prenosné jednotky v blízkosti pracovných miest, aby sa maximalizoval prietok vzduchu a chladiaca účinnosť.
 4. Plán údržby: vypracujeme plán údržby na zabezpečenie efektívnej a hygienickej prevádzky systému, vrátane pravidelného čistenia a kontroly kvality vody.