Elektrické teplovzdušné ohrievače pre priemysel

Zavesené elektrické teplovzdušné ohrievače sú prednostne určené pre priestory, kde nie je privedený zemný plyn. Elektrický priemyselný ohrievač má výkonný ventilátor, cez ktorý sa reguluje jeho výkon. Predná stena ohrievača pozostáva z horizontálnych výpustných lamiel. Do priestorov, kde je možné pripojenie na zemný plyn sú určené plynové telpovzdušné ohrievače, alebo ohrievače určené na pripojenie k zdroju teplej vody.

Využitie elektrických teplovzdušných ohrievačov 

Elektrické ohrievače vzduchu nachádzajú uplatnenie v showroomoch, šatniach, firemných chodbách, výrobných halách alebo garážach. Už viac, ako dve desaťročia spoločnosť Adrian Group ponúka tieto robustné priemyselné ohrievače, ktoré sú dlhodobo osvedčeným riešením vykurovania, tzv. "čistým teplom".