Chladenie priemyselných hál

Evaporačné chladenie v poľnohospodárstve

Veľké projekty ochladzovania objektov existujú aj v poľnohospodárstve. Sem patria napríklad skleníky, hydinárske farmy vrátane chovu brojlerov, komplexy na chov ošípaných a mladých zvierat, mliečne farmy a pod. Problémy s teplom v interiéri spôsobujú zvýšený úhyn zvierat, nižšiu produkciu, oneskorené dozrievanie či vysychanie rastlín, obmedzujú rast mláďat v lete. Škodlivé výpary v priestoroch (amoniak a iné plyny), nečistoty a hmyz znepríjemňujú život a ovplyvňujú pokles produktivity a efektivitu práce a zdravie pracovníkov. Použitie iných metód na riešenie týchto problémov je buď technicky nemožné, alebo ekonomicky nerealizovateľné. Riešením je použitie adiabatických jednotiek na chladenie priestorov a odvetranie plynov a pár z nich s prívodom čerstvého vonkajšieho vzduchu. Získané výhody: chladenie konkrétne určených miest, zvýšenie produkcie mäsa a mlieka (rast až o 15 %), zvýšenie produkcie vajec a ich veľkosti, zníženie poškodenia škrupiny, zlepšenie podmienok pre chov zvierat a pestovanie rastlín v období jar-leto-jeseň, zníženie úrovne vnútorného amoniaku na prijateľnú úroveň, zvýšenie úrody bobúľ, zeleniny, kvetov a iných rastlín, zlepšenie ich kvality. Pozrite si fotografie z referencií od našich partnerov z Poľska.

Adiabatické ochladzovanie, ELBA a.s., Kremnica, 2021

Strojárska firma nás požiadala o rozšírenie existujúceho systému ochladzovanie vzduchu. V  minulosti sme v spoločnosti inštalovali jednotky adiabatického chladenia v časti prevádzky. Nízke prevádzkové náklady chladenia boli podnetom pre jeho inštaláciu do ďalších priestorov - hál montáži a údržby. V týchto dňoch pripravujeme chladenia aj do ďalších montážnych halách spoločnosti ELBA. 

Mobilná ochladzovacia jednotka, 2021

Zapožičali sme ochlazovacie zariadenie, mobilnú verziu do Schiller, Lučenec. Už po krátkom čase nám napísali: ,,Ochladzujeme, zamestnanci sú spokojní, ochladenie je citeľné, už pri polovičnom výkone sme zaznamenali zníženie teploty v priestore o 4°C“. 

Inštalácia systému adiabatického ochladzovania v Sklárňach