Chladenie hál

Chladie vzduchu pre CNC stroje

V auguste 2022 sme namontovala dva chladiče vzduchu, ADRIAN AIR EV 18 v spoločnosti SKOPA, vo Valaskej – časť Piesok v okrese Brezno. Hlavná činnosť spoločnosti je presná strojárska výroba na CNC strojoch. Pri teplote nad 34°C sa stroje vypnú a sú nefunkčné. Ideálna teplota pri výrobe je 20/24°C, čo sme dosiahli namontovaním chladiacich zariadení a tým aj spríjemnili pracovné prostredie pracovníkom.

 

Kúpili chladiacu jednotku už dvakrát ...  

Viete ktorý zákazník sa vráti nakúpiť znova? Iba ten spokojný. A spokojný je, ak sa naplnia jeho očakávania. Prednedávnom, nás oslovila strojárska firma VÚMZ z obce Černík pri Nitre aby sme im pomohli vyriešiť im problém s teplom vo výrobnej. Tentokrát v hale, slúžiacej na zváranie kovových konštrukcií. V roku 2021 si zakúpili prvú jednotku do haly na montáž a finalizáciu výrobkov. Chladenie sa osvedčilo, je to účinny spôsob ochladzovania výrobných priestorov. Adiabatické chladenie má nespočetné množstvo výhod, medzi ktoré patrí aj to, že priestor v hale očisťuje, ochladzuje a zvlhčuje, čím vytvára prijateľné pracovné prostredie pre zamestnancov. 

Chladenie a vetranie v pôrodni

Priemyselné ochladzovače vzduchu nachádzajú čoraz častejšie uplatnenie, nie len v priemysle ale aj v iných veľkoobjemových priestoroch. Pre významného chovateľa hovädzieho dobytka na Slovensku AGROBAN, Bátka sme zabezpečili chladenie vzduchu v tzv. pôrodni. Ekologické a nízkoenergetické chladenie výrazne zlepšuje podmienky v objekte. Je tak podporená výkonnosť chovateľa a skvalitnia sa životné podmienky zvierat. Okrem chladiaceho efektu sa zásadne zlepší ventilácia v priestore a cirkulácia vzduchu. Naša spolupráca so spoločnosťou AGROBAN nekončí, na pláne je chladenie budovy dojárene a v záverečnej fáze nainštlujeme naše chladiace jednotky aj na budovu stajne.

Ochladzovanie vzduchu v poľnohospodárstve

Veľké projekty ochladzovania vzduchu existujú aj v poľnohospodárstve. Sem patria napríklad skleníky, hydinárske farmy vrátane chovu brojlerov, komplexy na chov ošípaných a mladých zvierat, mliečne farmy a pod. Problémy s teplom v interiéri spôsobujú zvýšený úhyn zvierat, nižšiu produkciu, oneskorené dozrievanie či vysychanie rastlín, obmedzujú rast mláďat v lete. Škodlivé výpary v priestoroch (amoniak a iné plyny), nečistoty a hmyz znepríjemňujú život a ovplyvňujú pokles produktivity a efektivitu práce a zdravie pracovníkov. Použitie iných metód na riešenie týchto problémov je buď technicky nemožné, alebo ekonomicky nerealizovateľné. Riešením je použitie adiabatických jednotiek na chladenie priestorov a odvetranie plynov a pár z nich s prívodom čerstvého vonkajšieho vzduchu. Získané výhody: chladenie konkrétne určených miest, zvýšenie produkcie mäsa a mlieka (rast až o 15 %), zvýšenie produkcie vajec a ich veľkosti, zníženie poškodenia škrupiny, zlepšenie podmienok pre chov zvierat a pestovanie rastlín v období jar-leto-jeseň, zníženie úrovne vnútorného amoniaku na prijateľnú úroveň, zvýšenie úrody bobúľ, zeleniny, kvetov a iných rastlín, zlepšenie ich kvality. Pozrite si fotografie z referencií od našich partnerov z Poľska.

Adiabatické ochladzovanie, ELBA a.s., Kremnica, 

Strojárska firma nás požiadala o rozšírenie existujúceho systému ochladzovačov vzduchu. V  minulosti sme v spoločnosti inštalovali chladiace jednotky v časti prevádzky. Nízke prevádzkové náklady chladenia boli podnetom pre jeho inštaláciu do ďalších priestorov - hál montáži a údržby. V týchto dňoch pripravujeme chladenia aj do ďalších montážnych halách spoločnosti ELBA. 

Mobilná ochladzovacia jednotka, 

Zapožičali sme ochlazovacie zariadenie, mobilnú verziu do Schiller, Lučenec. Už po krátkom čase nám napísali: ,,Ochladzujeme, zamestnanci sú spokojní, ochladenie je citeľné, už pri polovičnom výkone sme zaznamenali zníženie teploty v priestore o 4°C“. 

Inštalácia systému adiabatického ochladzovania v Sklárňach