Chladenie hál

Chladenie v Porsche Werkzeugbau, s.r.o.

V októbri tohto roku sme pre strojársku firmu Porsche Werkzeugbau s. r. o. dodali adiabatické chladenie. Technické riešenie adiabatického chladenia v tomto prípade pozostávalo z 8 ks adiabatických chladiacich jednotiek ADRIAN-AIR EV18KD s jednotkovým maximálnym prietokom 18 000 m3/hod, ktoré sa umiestnili na strechu a cez svetlík vzduchotechnickým potrubím cez viacstranné difúzory sa distribuuje do priestoru chladný vzduch. Jedinečnosťou tejto inštalácie je použitie centrálneho riadiaceho systému, ktorý umožňuje ovládať z jedného miesta každú chladiacu jednotku samostatne. Riadiaci systém v tomto prípade pozostáva z jedného centrálneho panelu, pričom každá chladiaca jednotka má svoj riadiaci modul a snímače teploty + vlhkosti. Oprávnená osoba cez centrálny riadiaci systém vie ovládať každú chladiacu jednotku samostatne v režime ZAP/VYP, vie jej regulovať prietok vzduchu a vidí aj to, ktorá chladiaca jednotka je v poruche a to bez toho, aby musela liezť na strechu. Použitím centrálneho riadiaceho systému sa dosahuje vyššej efektivity čím sa šetrí čas ale aj zdroje na prevádzku chladenia – elektrika a voda.

Celoročné chladenie výrobných hál

Vedeli ste, že existujú aj výrobné prevádzky, ktoré potrebujú chladenie celoročne? Dnes už má mnoho výrobných hál problém s odpadovým teplom, ktoré vzniká či už prevádzkou strojov alebo technologickými procesmi, čo im následne aj mimo letné obdobie prehrieva priestor a sťažuje podmienky pre zamestnancov. Aj preto sme v priebehu septembra a októbra 2023 inštalovali adiabatické chladenie v prevádzkach ELTEK v Liptovskom Hrádku a Porsche Werkzeugbau v Dubnici nad Váhom. Vo firme ELTEK sa jednalo o dodávku 5 ks chladiacich jednotiek s vyústením vzduchotechniky cez staré nepoužívané vetracie otvory a ukončením viacstrannými difúzormi. Táto dodávka bola riešená na komplet a to vrátane rozvodov vody a elektriky, ktorá bola dodaná firmou MIP Slovakia, s. r. o. z Ružomberka.
Vo firme Porsche Werkzeugbau sa jednalo o dodávku 8 ks chladiacich jednotiek s vyústením vzduchotechniky cez svetlíky a ukončením viacstrannými difúzormi. Tu bolo realizované aj centrálne ovládanie, ktoré umožňuje zodpovednému pracovníkovi závodu sledovať funkčnosť chladiacich jednotiek na diaľku a ovládať chladenie podľa potreby. Tým sa eliminuje neoprávnený a neodborný zásah do ovládania

 

Chladenie výroby v sklárňach

Tradičná sklárska výroba v Lednických Rovniach je, čo sa týka pracovných podmienok zamestnancov, veľmi náročné prostredie. V situácii, kde zo všetkého a odvšadiaľ prichádza množstvo tepelnej energie sálaním alebo konvekciou, je zamestnanec vystavený neustálemu pôsobeniu tepla a prehrievaniu. Lokálne chladenie pre vybrané pracoviská je nevyhnutnosť a zároveň jediná cesta ako zabezpečiť zlepšenie kvality pracovného prostredia a bezpečnosť. Ekologická chladenie sa postupne rozširuje a inštaluje na všetky strategické linky podniku. Iba odparovaním vody a spotrebou elektriny na úrovni maximálne 1 kWh dokážeme vonkajší nasávaný vzduch ochladiť až o 12˚ C. Ochladený vzduch je ťažší ako vnútorný teplý znehodnotený vzduch, a preto dopadne presne na určené miesto. Použitie klasickej klimatizácie vo výrobných priestoroch tohto typu by bolo investične násobne drahšie a jej prevádzka by iba v spotrebe elektriny stála viac ako 10 krát. Chladenie priestoru vodou je šetrné k životnému prostrediu

Chladenie vzduchu v pekárenskej výrobe

Známa slovenská pekárenská spoločnosť PENAM sa rozhodla zlepšiť pracovné podmienky svojich zamestnancov znížením teploty na prevádzke výroby bezlepkového pečiva v priestoroch kysnutia a pečenia. Ide o typ pracoviska, kde je teplo celoročne a v lete, samozrejme, najviac. Chladiče vzduchu ADRIAN-AIR s horným výduchom, ktoré inštalova naša spoločnosť, zabezpečia prísun ochladeného čerstvého prefiltrovaného vzduchu do pekárne. Dosiahne sa tak synergický efekt chladenia, vetrania a dodatočného rozpohybovania vzduchu v priestore. Spolu s odvetraním miestnosti tak teplota najmä v okolí pecí výrazne klesne. Pozrite si fotografie z inštalácie. 

Chladenie vzduchu pre CNC stroje

V auguste 2022 sme namontovala dva chladiče vzduchu, ADRIAN AIR EV 18 v spoločnosti SKOPA, vo Valaskej – časť Piesok v okrese Brezno. Hlavná činnosť spoločnosti je presná strojárska výroba na CNC strojoch. Pri teplote nad 34°C sa stroje vypnú a sú nefunkčné. Ideálna teplota pri výrobe je 20/24°C, čo sme dosiahli namontovaním chladiacich zariadení a tým aj spríjemnili pracovné prostredie pracovníkom.

 

Kúpili chladiacu jednotku už dvakrát ...  

Viete ktorý zákazník sa vráti nakúpiť znova? Iba ten spokojný. A spokojný je, ak sa naplnia jeho očakávania. Prednedávnom, nás oslovila strojárska firma VÚMZ z obce Černík pri Nitre aby sme im pomohli vyriešiť im problém s teplom vo výrobnej. Tentokrát v hale, slúžiacej na zváranie kovových konštrukcií. V roku 2021 si zakúpili prvú jednotku do haly na montáž a finalizáciu výrobkov. Chladenie sa osvedčilo, je to účinny spôsob ochladzovania výrobných priestorov. Adiabatické chladenie má nespočetné množstvo výhod, medzi ktoré patrí aj to, že priestor v hale očisťuje, ochladzuje a zvlhčuje, čím vytvára prijateľné pracovné prostredie pre zamestnancov. 

Chladenie a vetranie v pôrodni

Priemyselné ochladzovače vzduchu nachádzajú čoraz častejšie uplatnenie, nie len v priemysle ale aj v iných veľkoobjemových priestoroch. Pre významného chovateľa hovädzieho dobytka na Slovensku AGROBAN, Bátka sme zabezpečili chladenie vzduchu v tzv. pôrodni. Ekologické a nízkoenergetické chladenie výrazne zlepšuje podmienky v objekte. Je tak podporená výkonnosť chovateľa a skvalitnia sa životné podmienky zvierat. Okrem chladiaceho efektu sa zásadne zlepší ventilácia v priestore a cirkulácia vzduchu. Naša spolupráca so spoločnosťou AGROBAN nekončí, na pláne je chladenie budovy dojárene a v záverečnej fáze nainštlujeme naše chladiace jednotky aj na budovu stajne.

Ochladzovanie vzduchu v poľnohospodárstve

Veľké projekty ochladzovania vzduchu existujú aj v poľnohospodárstve. Sem patria napríklad skleníky, hydinárske farmy vrátane chovu brojlerov, komplexy na chov ošípaných a mladých zvierat, mliečne farmy a pod. Problémy s teplom v interiéri spôsobujú zvýšený úhyn zvierat, nižšiu produkciu, oneskorené dozrievanie či vysychanie rastlín, obmedzujú rast mláďat v lete. Škodlivé výpary v priestoroch (amoniak a iné plyny), nečistoty a hmyz znepríjemňujú život a ovplyvňujú pokles produktivity a efektivitu práce a zdravie pracovníkov. Použitie iných metód na riešenie týchto problémov je buď technicky nemožné, alebo ekonomicky nerealizovateľné. Riešením je použitie adiabatických jednotiek na chladenie priestorov a odvetranie plynov a pár z nich s prívodom čerstvého vonkajšieho vzduchu. Získané výhody: chladenie konkrétne určených miest, zvýšenie produkcie mäsa a mlieka (rast až o 15 %), zvýšenie produkcie vajec a ich veľkosti, zníženie poškodenia škrupiny, zlepšenie podmienok pre chov zvierat a pestovanie rastlín v období jar-leto-jeseň, zníženie úrovne vnútorného amoniaku na prijateľnú úroveň, zvýšenie úrody bobúľ, zeleniny, kvetov a iných rastlín, zlepšenie ich kvality. Pozrite si fotografie z referencií od našich partnerov z Poľska.

Adiabatické ochladzovanie, ELBA a.s., Kremnica, 

Strojárska firma nás požiadala o rozšírenie existujúceho systému ochladzovačov vzduchu. V  minulosti sme v spoločnosti inštalovali chladiace jednotky v časti prevádzky. Nízke prevádzkové náklady chladenia boli podnetom pre jeho inštaláciu do ďalších priestorov - hál montáži a údržby. V týchto dňoch pripravujeme chladenia aj do ďalších montážnych halách spoločnosti ELBA. 

Inštalácia systému adiabatického ochladzovania v Sklárňach