Stropné ventilátory znížia únik tepla

Pri každom vykurovacom systéme vzniká pôsobením fyzikálnych zákonov nežiaduci jav, kedy ohriaty vzduch stúpa mimo pobytovú zónu. Teplo sa hromadí v pod stropných priestoroch, kde nie je potrebné a spôsobuje veľké straty prestupom strešnými konštrukciami. Jedným z najúčinnejších spôsobov riešenia problému vrstvenia vzduchu je použitie stropných ventilátorov, pre zaistenie cirkuláciu vzduchu a pre vytvorenie rovnomernejšej teploty v celom priestore. 

Funkcia stropných ventilátorov

 

Dobre navrhnuté stropné ventilátory môžu pri správnej rýchlosti a správnom smere rozvrstviť teplo tak, aby medzi stropom a podlahou bol minimálny teplotný rozdiel.  Vytvorením „virtuálneho plafónu“, teda protitlaku voči stúpajúcemu teplému vzduchu, na zvolenej úrovni, môžeme reálne zmenšiť objem vykurovaného priestoru. Takýmto spôsobom sú z priestoru odstránené teplotné vrstvy, hovoríme o destratifikácii, čo vedie k väčšiemu užívateľskému konfortu aj k úsporám energie. Vrátením tepla do pracovnej zóny sa zvyšuje využitie už vyrobeného tepla. Naše stropné ventilátory vďaka svojej veľkosti a nízkej rýchlosti zaisťujú jedinečný efekt destratifikácie bez vzniku prievanu, a to aj v zimných mesiacoch.

 

 

 

Najteplejší vzduch je pod stropom miestnosti, pretože ohriaty vzduch je o 5% až 10% ľahší ako vzduch vhodný pre obytný priestor (18 až 24 °C). Teplota vzduchu pod stropom môže dosiahnuť 29 až 40 °C v závislosti od vlastností konštrukcie a výšky stropu. Termostat, umiestnený na úrovni podlahy, registruje teplotu chladnejšieho a hustejšieho vzduchu, čo znamená, že pec je nútená neustále dodávať teplo v snahe dosiahnuť požadované nastavenie termostatu. Destratifikátory tento jav eliminujú. 

destratifikácia vzduchu vo výrobnej hale

Náš produktový sortiment sa nedávno rozrástol o destratifikátory HEATER MIX 1 a MIX 2, ktoré sú vybavené EC motormi. Tieto na rozdiel od destratifikátorov s AC asynchrónnymi motormi vykazujú vysokú účinnosť aj pri nižších otáčkach, čo významne znižuje spotrebu elektrickej energie.

Najmä pri zariadeniach, ktoré počas roka pracujú na plný výkon len krátku dobu, je úspora energie pri používaní EC motorov oproti bežným AC asynchrónnym motorom obrovská.

Ich nespornou výhodou je bezproblémová regulácia otáčok od 0 do 100 % výkonu s vynikajúcou účinnosťou v celom rozsahu, tiež dlhá životnosť motora s minimálnym rizikom prehrievania ako aj nižšia hlučnosť pri regulácii oproti AC motorom.

Ďalšou výhodou je plynulý rozbeh od minima do maxima, a tiež fakt, že nie je potrebný žiadny rozbehový prúd ako pri AC motoroch.