Stropné ventilátory znížia únik tepla

Pri každom vykurovacom systéme vzniká pôsobením fyzikálnych zákonov nežiaduci jav, kedy ohriaty vzduch stúpa mimo pobytovú zónu. Teplo sa hromadí v pod stropných priestoroch, kde nie je potrebné a spôsobuje veľké straty prestupom strešnými konštrukciami. Jedným z najúčinnejších spôsobov riešenia problému vrstvenia vzduchu je použitie stropných ventilátorov, pre zaistenie cirkuláciu vzduchu a pre vytvorenie rovnomernejšej teploty v celom priestore. 

Funkcia stropných ventilátorov

 

Dobre navrhnuté stropné ventilátory môžu pri správnej rýchlosti a správnom smere rozvrstviť teplo tak, aby medzi stropom a podlahou bol minimálny teplotný rozdiel.  Vytvorením „virtuálneho plafónu“, teda protitlaku voči stúpajúcemu teplému vzduchu, na zvolenej úrovni, môžeme reálne zmenšiť objem vykurovaného priestoru. Takýmto spôsobom sú z priestoru odstránené teplotné vrstvy, hovoríme o destratifikácii, čo vedie k väčšiemu užívateľskému konfortu aj k úsporám energie. Vrátením tepla do pracovnej zóny sa zvyšuje využitie už vyrobeného tepla. Naše stropné ventilátory vďaka svojej veľkosti a nízkej rýchlosti zaisťujú jedinečný efekt destratifikácie bez vzniku prievanu, a to aj v zimných mesiacoch.

 

 

 

Najteplejší vzduch je pod stropom miestnosti, pretože ohriaty vzduch je o 5% až 10% ľahší ako vzduch vhodný pre obytný priestor (18 až 24 °C). Teplota vzduchu pod stropom môže dosiahnuť 29 až 40 °C v závislosti od vlastností konštrukcie a výšky stropu. Termostat, umiestnený na úrovni podlahy, registruje teplotu chladnejšieho a hustejšieho vzduchu, čo znamená, že pec je nútená neustále dodávať teplo v snahe dosiahnuť požadované nastavenie termostatu. Destratifikátory tento jav eliminujú. 

destratifikácia vzduchu vo výrobnej hale