Stropné ventilátory, znížia únik tepla

Pri každom vykurovacom systéme vzniká pôsobením fyzikálnych zákonov nežiaduci jav, kedy ohriaty vzduch stúpa mimo pobytovú zónu. Teplo sa hromadí v pod stropných priestoroch, kde nie je potrebné a spôsobuje veľké straty prestupom strešnými konštrukciami. Jedným z najúčinnejších spôsobov riešenia problému vrstvenia vzduchu je použitie stropných ventilátorov, pre zaistenie cirkuláciu vzduchu a pre vytvorenie rovnomernejšej teploty v celom priestore.