Destratifikácia

Pri každom vykurovacom systéme vzniká pôsobením fyzikálnych zákonov nežiaduci jav, kedy ohriaty vzduch stúpa z pobytovej zóny.

Teplo sa hromadí v podstropných priestoroch, kde nie je potrebné a spôsobuje veľké straty prestupom strešnými konštrukciami.

Destratifikácia je neoceniteľným doplnkom každého vykurovania v objektoch vhodných na inštaláciu a môže priniesť výrazné úspory energií. Vytváraním „virtuálneho plafónu“ a teda protitlaku stúpajúcemu vzduchu na zvolenej úrovni môže reálne zmenšiť vykurovaný objem priestoru. Vrátením tepla do pracovnej zóny vytvára možnosť zvýšiť využitie už vyrobeného tepla. Znížením stratifikácie teploty vzduchu umožňuje zlepšiť tepelnú pohodu a komfort v priestore.