Teplota pracoviska, riadenie a kontrola

Riadenie a kontrola teploty pracoviska sú dôležitou úlohou mnohých zamestnávateľov. Vnútornú teplotu haly neovplyvňuje iba vonkajšia teplota a trvanie slnečného svitu. Je to často aj teplo uvoľnované pri výrobných procesoch. Hlavne technologické teplo spôsobuje výrazné a rýchle zvýšenie teploty pracovného miesta.

V prípade, že máte záujem o našu expertízu, poskytnite nám detailné informácie prostredníctvom dotazníka

Stiahnite si dotazník

Výskumy ukazujú, že pri teplotách nad 22℃, každé ďalšie zvýšenie teploty o jeden stupeň znamená pokles produktivity o 2%. Napríklad pri vonkajšej teplote 25℃, teplota pracovného miesta býva často aj v rozsahu 30-35℃ a produktivita práce vo výrobnej hale poklesne o 24%. 

Príliš vysoká a naopak aj príliš nízka teplota majú vplyv nielen na pohodlie a pohodu zamestnancov ale v konečnom dôsledku ovplyvňujú, aj fluktuáciu pracovníkov. 

Regulácia teploty pracoviska.

Konzultacia_2__teplota_pracoviska (1)

Z dôvodov vysokých nákladov na energie je výber vhodného systému regulácie teplôt vo výrobných halách kľúčový. Našťastie na tento problém existujú veľmi účinné a udržateľné riešenia. Správne nastavenie adiabatického chladenia, sálavého vykurovania, vzduchových clôn a systémov vetrania umožňuje efektívnejšie riadenie teplôt pri významnej úspore nákladov. Dramaticky tak zlepšíte celkovú vnútornú klímu a zvýšite produktivitu na pracovisku. 

Spoločnosť ADRIAN GROUP poskytuje poradenstvo v oblasti kúrenia, chladenia, vetrania a čistenia vzduchu pre:

  • architektov a projektantov,
  • montážne firmy,
  • servisných technikov,
  • realizačné firmy,
  • investorov,
  • zákazníkov a konečných užívateľov.