Riadiace systémy pre Vaše vykurovanie a chladenie

Potreba regulácie a ovládania vykurovacích systémov a ich prvkov vychádza z potreby optimalizovať ich činnosť. Optimalizácia činnosti zariadení prispieva k zníženiu energetickej náročnosti prevádzky za súčasného zabezpečenia všetkých požiadaviek kladených na systém. Dôležitý je taktiež správny výber riadiaceho systému a jeho nastavenie vzhľadom na konkrétne priestory inštalácie a požiadavky zákazníka.

Komplexné vykurovacie systémy

 

 • veľkoobjemové priestory a celky,
 • zónovanie a vykurovanie na rozdielne teploty,
 • kombinovanie vykurovacích princípov,
 • spolupráca viacerých typov zariadení,
 • destratifikácia.

 

Požiadavky na riadenie:

 

 • ovládanie viacerých typov zariadení,
 • možnosť maximálnej optimalizácie parametrov,
 • archivácia meraných veličín,
 • analýza systému,
 • ovládanie a monitoring z jedného miesta,
 • vzdialený prístup,
 • zabezpečenie proti neoprávnenej zmene parametrov.

 

Jednoduché vykurovacie systémy

 

 • objekty s menšími rozmermi,
 • celý priestor sa vykuruje na rovnakú teplotu,
 • jeden typ vykurovacích zariadení.

 

Požiadavky na riadenie:

 

 • jednoduché ovládanie priamo vo vykurovanom priestore,
 • možnosť nastaviť priebehy požadovanej teploty cez deň a v týždni,
 • automatizácia vybraných režimov,
 • prepínanie do manuálu a ručné ovládanie.