Získajte cenovú ponuku bezplatne ešte dnes!

Pri tvorbe cenovej ponuky je ideálne dohodnúť si osobné stretnutie alebo telefonický rozhovor. Napíšte nám na náš e-mail adrian@adrian.sk alebo zavolajte na číslo +421 948 312 270.

Získať cenovú ponuku

Riadiace systémy

Potreba regulácie a ovládania vykurovacích systémov a ich prvkov vychádza z potreby optimalizovať ich činnosť. Optimalizácia činností zariadení prispieva k zníženiu energetickej náročnosti prevádzky za súčasného zabezpečenia všetkých požiadaviek kladených na systém. Dôležitý je taktiež správny výber riadiaceho systému a jeho nastavenie vzhľadom na konkrétne priestory inštalácie a požiadavky zákazníka.

 

Komplexné vykurovacie systémy

 • veľkoobjemové priestory a celky
 • zónovanie a vykurovanie na rozdielne teploty
 • kombinovanie vykurovacích princípov
 • spolupráca viacerých typov zariadení
 • destratifikácia

Požiadavky na riadenie

 • ovládanie viacerých typov zariadení
 • možnosť maximálnej optimalizácie parametrov
 • archivácia meraných veličín
 • analýza systému
 • ovládanie a monitoring z jedného miesta
 • vzdialený prístup
 • zabezpečenie proti neoprávnenej zmene parametrov

Jednoduché vykurovacie systémy

 • objekty menších a stredných rozmerov
 • celý priestor sa vykuruje na rovnakú teplotu
 • jeden typ vykurovacích zariadení

Požiadavky na riadenie

 • jednoduché ovládanie priamo vo vykurovanom priestore
 • možnosť nastaviť priebehy požadovanej teploty v čase
 • automatizácia vybraných režimov