Klimatizácia alebo chladič vzduchu, čo je lacnejšie a efektívnejšie.

Keď vonkajšia teplota vzduchu dosahuje 38 - 40 °C, teplota vzduchu v zle izolovanej budove môže vystúpiť až na 50 °C. Pri takejto teplote sa pracovné podmienky stávajú pre zamestnancov nepríjemné a ich produktivita dramaticky klesá. Riešením je evaporácia, inými slovami adiabatické chladiče vzduchu, ktoré sú čoraz viac obľúbený spôsob ako urobiť pracovné podmienky vo výrobe znesiteľnejšie aj pri výnimočne vysokých vonkajších teplotách. V porovnaní s klasickou klimatizáciou obstarávacie náklady chladičov vzduchu sú pomerne nízke.

Chladenie vzduchu je ekologický spôsob s minimálnou záťažou na prírodu. Z 1 kW elektrickej energie dokážu chladiče vzduchu vyrobiť až 25 kW chladiaceho výkonu. To je ale pomer! Takáto výroba chladu je 4 až 10 násobne energeticky účinnejšia, ako pri klimatizácii. Účinnosť závisí od reálnych parametrov odvodených od klimatických podmienok v danom okamihu. Chladič vzduchu pracujú s obrovskou masou vzduchu, aby sa tento výsledok pretavil do maximálneho objemu. 

Chladenie pritom nepozná výkonovú špičku. Správa sa rovnako a predvídateľne. Nezaťažuje systém infraštruktúry a nevytvára záťažový stres na rozvody a kapacity. Nenúti užívateľa tvoriť a objednávať rezervy na maximálny výkon, ktoré sú mimo bežných prevádzkových hodnôt. 

Porovnanie chladiacej jednotky a klimatizácie

Všetci potrebujeme vedieť, či spotreba energií nezruinuje naše peňaženky. Pre názornosť sme urobili presné merania.

Teplota vstupujúceho ochladeného vzduchu bola meraná cca 60 cm od mriežky chladiacej jednotky. Meranie bolo zahájené doobeda o 09:00 pri vonkajšej teplote 27°C a skončilo o 16:30 pri vonkajšej teplote 33°C. Za 7,5 hodín chladiaca jednotka ADRIAN-AIR EV18 spotrebovala 10,5 l vody. Chladič vzduchu pracoval celý deň na najslabšom výkone, čiže pri najvyššom výkone by spotreboval o niečo viac vody. Teplotná rozdiel medzi nasávaným a fúkaným vzduchom bol v priemere 8 °C. Spotreba elektrickej energie bola 1 kWh, z uvedeného je zrejmé, že sa jedná o najlacnejší spôsob ako komfortne prežiť horúce leto v zamestnaní.

Predstavte si objekt, výrobnú halu s plochou 500 m2, výškou 4 m, so strednou úroveňou izolácie. Pre dosiahnutie porovnateľného efektu chladenia vzduchu, by bolo potrebných:

a) 8 ks chladiacich jednotiek s maximálnym možným prietokom vzduchu 18 000 m3/h/ks, pri celkovej spotrebe elekrickej energia 12 kWh.

alebo

b) 16 ks klimatizačných jednotiek s chladiacim výkonom 12 kW/ks, pri spotrebe elektrickej energie 61 kWh.

Výhody evaporačných chladiačov vzduchu

Pri  teplote nasávaného vonkajšieho vzduchu napríklad 35 °C a RH 35 % a prietoku vzduchu 10 000 m3/h dokáže evaporačná jednotka dodať chladiaci výkon na úrovni 25 kW a na výstupe zo zariadenia tak môžeme dosiahnuť teplotu fúkaného vzduchu 25 °C. Vzhľadom na objem fúkaného vzduchu, predpokladanú výmenu vzduchu v objekte a ďalšie faktory je možné povedať, že jeden evaporačný chladič vzduchu dokáže pri ideálnych podmienkach účinne znížiť teplotu vzduchu o 10 °C na ploche cca 100-150 m2. Pričom ale prevádzkové náklady sú neporovnateľne nižšie ako v prípade štandardnej klimatizácie.

Prečo chladenie vzduchu a nie klimatizácia

  • pri inštalácii adiabitického chladiča vzduchu nie je potrebná prítomnosť profesionálneho chladiara,
  • nie je potrebná finančne náročná technológia kompresorov a chladiacich zmesí,
  • adiabatické chladenie vyžaduje minimálne náklady na údržbu a čistenie,
  • pri evapurácii nie sú potrebné revízie,
  • nebudete mať problém s likvidáciou nebezpečných zmesí, výmena náplní a opravami,
  • systém chladenie vzduchu neprodukuje freóny a nezaťažuje životné prostrediu,
  • použitá voda sa dá prípadne opäť využiť,
  • chladiace zmesy klimatizácií sú nebezpečné a manipulácia s nimi vyžaduje profesionálnu starostlivosť s oprávnením.