Plynové infražiariče

Infražiariče ADRIAN-RAD® je výhodné použiť v priestoroch

 • dobre, stredne a zle tepelne izolovaných
 • so svetlou výškou od 4 m
 • priemyselné haly
 • výrobné haly a veľkoobjemové priestory
 • priestory s veľkou svetlou výškou
 • sklady a servisné plochy
 • výstavné plochy a parky
 • garáže a montážne dielne
 • športoviská

Výhody použitia infražiaričov ADRIAN-RAD® vo vykurovacom systéme

 • úsporné lokálne a celoplošné vykurovanie
 • efektívne vykurovanie pri nepravidelnom vykurovaní
 • temperovanie a vykurovanie na požadovanú teplotu
 • možnosť kombinácie s teplovzdušným vykurovaním
 • rýchle dosiahnutie požadovanej teploty po zapnutí
 • jednoduchá inštalácia a servis