Plynový infražiarič znamená úsporu energie

Spoločnosť Adrian Group ponúka niekoľko druhov plynových infražiaričov. Zdrojom tepla je zemný plyn alebo propán. Základom plynového infražiariča sú keramické dosky alebo rúry, ktoré sú upevnené na oceľovom ráme. Povrch infražiariča sa ohrieva riadeným spaľovaním plynu. Sálavá energia infražiariča vo forme infračerveného žiarenia sa premieňa na teplo pri kontakte s objektom v priestore.

Ak nie je možné v priestore použiť plynové žiariče, ponúkame ako alternatívu elektrické infražiariče.

Charakteristika plynových infražiaričov.

Používanie plynových infračervených ohrievačov má mnoho výhod. Podobne ako slnko ohrieva zem, infražiariče ohrievajú ľudí a predmety, priamo. Zahriate predmety sa stávajú výmenníkom tepla, a tak je zaistená rýchla rekuperáciu tepla a vyšší komfort aj pri nižšej teplote okolitého vzduchu. Výsledkom je preukázateľne nižšia spotreba paliva a náklady na energie. Na rozdiel od ohrievačov vzduchu infražiariče nefúkajú nečistoty a prach naopak vytvárajú tiché a čisté prostredie. Vyznačujú sa ľahkou inštaláciou a údržbou. Infražiariče, je možné prispôsobiť rôznym pôdorysom a typom budov.