Plynový infražiarič znamená úsporu energie

Spoločnosť Adrian Group ponúka niekoľko druhov plynových infražiaričov. Zdrojom tepla je zemný plyn alebo propán. Základom plynového infražiariča sú keramické dosky alebo rúry, ktoré sú upevnené na oceľovom ráme. Povrch infražiariča sa ohrieva riadeným spaľovaním plynu. Sálavá energia infražiariča vo forme infračerveného žiarenia sa premieňa na teplo pri kontakte s objektom v priestore.

Ak nie je možné v priestore použiť plynové žiariče, ponúkame ako alternatívu elektrické infražiariče.

Charakteristika plynových infražiaričov

Infražiariče majú množstvo výhod. Podobne ako slnko ohrieva zem, infražiariče ohrievajú ľudí a predmety. Zahriate predmety sa stávajú výmenníkom tepla, a tak je zaistená rýchla rekuperáciu tepla a vyšší komfort aj pri nižšej teplote okolitého vzduchu. Výsledkom je preukázateľne nižšia spotreba paliva a náklady na energie. Na rozdiel od ohrievačov vzduchu, infražiariče nefúkajú nečistoty a prach, naopak vytvárajú tiché a čisté prostredie. Vyznačujú sa ľahkou inštaláciou a údržbou. Infražiariče, je možné prispôsobiť rôznym pôdorysom a typom budov. Porzite si príklady inštalácie našich infra ohriavačov v priemyselných halách, logistických centrách a skladoch.  

Rúrové tmavé infražiariče s nízkou intenzitou

 

Označujú sa aj ako tmavé infražiariče prípadne tlakové ohrievače, trubicové ohrievače alebo sálavé ohrievacie trubice. Horúce spaliny prechádzajú vnútrom rúry a ohrievajú jej povrch až na teplotu 600 °C. Táto hodnota je považovaná za nízku intenzitu. Plynové rúrové infražiariče sú odvzdušnené a na spaľovanie využívajú čerstvý vzduch.  Sú vhodnejšie pre celkové vykurovanie priestoru haly, dielne a športoviska. 

 

 

Keramické svetlé infražiariče s vysokou intenzitou.

 

Niekedy sa o nich hovorí ako o svetlých infražiaričoch prípadne ako o sálavých keramických infražiaričoch alebo doskových ohrievačoch prípadne panelových žiaričoch. Spaľovanie plynu prebieha na povrchu keramického panelu pričom sa dosahuje povrchová teplota keramického panelu až 1 000 °C.  Priamy ohrev predurčuje použitie týchto infražiaričov. Sú vhodné najmä do otvorených a dobre vetraných priestorov. Plynové keramické infražiariče sa vyznačujú vysokou flexibilitou z hľadiska umiestnenia. Sú vhodné aj na ohrievanie menších plôch ale dokážu vyhriať aj celé haly, prevádzkárne alebo telocvične.

 

Prednosti plynových infražiaričov

 

  • priemerná úspora nákladov pri ich použití predstavuje 30 % oproti konvenčnému spôsobu vykurovania,
  • vykurovanie prebieha na úrovni podlahy (nie stropu), čo je zárukou vyššieho užívateľského komfortu,
  • možnosť flexibilného umiestnenia infražiariča umožňuje koncentráciu tepla tam, kde je najpotrebnejšie,
  • plynové infražiariče sú odoné voči poškodeniu, ľahko sa udržiavajú a čistia,
  • umožňujú vykurovať pracoviská, haly, sklady, nakladacie rampy, (pozrite referencia z použitia infra - ohrievačov) tj. priestory, kde nie je možné dosiahnuť zvýšenie teploty vzduchu, pre veľkú výmeru alebo veľmi nízke tepelno - izolačné schopnosti priestoru,
  • umožňujú ohrev častí vonkajšieho priestoru ako sú tribúny štadiónov, trhoviská a podobne,
  • v prípade skleníkov, stodôl a fariem, infračervené teplo prináša zvieratám pohodlie, rastlinám teplo a prevádzkovateľom úsporu energie.

 

Ovládanie plynového infražiariča

 

 

nazov obrazka

Jedinečnou kombináciou vnútorného snímača teploty, sálania a drôtového snímača smart vzniká unikátny snímací prvok vhodný pre sálavé systémy. Pri infračervenom vykurovaní je nevyhnutné merať teplotu v priestore kombinovaním informácie o teplote vzduchu a prídavku na teplote sálaním. Výsledkom je unikátny spôsob ovládania plynových aj elektrických infražiaričovADRIANsmart je inteligentný smart spôsob riadenia vecí a systémov na diaľku cez mobil alebo iné zariadenie.

 

 

Inštalácia izolovaného reflektora na plynový tmavý infražiarič ADRIAN-RAD AA

 

 

Výmena manostatu plynového infražiariča 

 

Výmena pôvodného typu diferenčného manostatu za nový pre tmavé plynové infražiariče ADRIAN-RAD typ AA.

 

 

Aplikácia plynových infražiaričov v praxi