Elektrické infražiariče

Využitie elektrických infražiaričov, Ružiná ​

Začiatkom septembra 2019 sa začala Vodná nádrž Ružiná vypúšťať kvôli rekonštrukcii telesa hrádze a mechanizmu vypúšťania vody z nádrže. Rekonštrukcia a opätovné napustenie nádrže sa odhaduje na tri až šesť rokov. Práce sa môžu realizovať len za primeraných teplotných podmienok. A tie zabezpečila naša firma pomocou elektrických infražiaričov na vykurovanie - ADRIAN-RAD Q3000, ktoré nainštalovala spoločnosť ELEKTROPROGRES s.r.o., Banská Bystrica.

EMPIRIA – pobočka Banská Bystrica

Veľkoobchod so širokým sortimentom pre vykurovanie a vetranie, dlhodobo zápasil s problémom lokálnych studených zón. Pomocou elektrických infražiaričov na vykurovanie ADRIAN-RAD ELECTRO a dvernej clony GUARD 200E sa nám podarilo zabezpečiť komfortný režim pre zamestnancov a zákazníkov obchodu presne v zóne výdaja a pokladní bez potreby vykurovať celý obrovský priestor budovy.