Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových spotrebičov.

Základné informácie a fakty.

 Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení zahŕňajú kontrolu prívodu plynu a plynových spotrebičov profesionálnym revíznym technikom. Takáto kontrola by sa mala vykonať 1x ročne kvôli včasnému odhaleniu úniku plynu a zabezpečeniu ochrany zdravia a života užívateľov.  Cieľom každej odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynu a plynových zariadení je preveriť ich funkciu meraním a skúšaním a nájsť závady, ktoré by mohli ohroziť zdravie, život alebo majetok. 

Vyhláška 508 z 9. júla 2009 ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ustanovuje technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. V rámci tejto vyhlášky je stanovená aj to, ako často by sa mali vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových pričom je to nasledovné:

  • Odborná prehliadka vyhradeného technického zariadenia plynového sa vykonáva 1x ročne pričom výstupom je protokol o vykonaní odbornej prehliadky.
  • Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného technického zariadenia plynového alebo inak povedané revízia sa vykonáva 1x za 3 roky pričom výstupom je revízna správa.
  • Odborná prehliadka a odborná skúška plynových rozvodov sa vykonáva 1x za 3 roky.

Po vykonaní odbornej prehliadky alebo odbornej prehliadky a odbornej skúšky, tzv. revízie plynových zariadení dostanete od nás potvrdenie o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky, ktorá popisuje aktuálny stav zariadenia, vrátane zistených závad. Súčasťou revízie plynových zariadení je aj následné odstránenie konkrétnej poruchy na plynovom zariadení. V prípade, že nie je možné poruchu odstrániť počas vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok je následne spracovaná cenová ponuka na odstránenie poruchy a po jej odsúhlasení následne Vám je oznámený termín vykonania servisu.

Po vykonaní odbornej prehliadky alebo odbornej prehliadky a odbornej skúšky, tzv. revízie plynových zariadení dostanete od nás potvrdenie o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky, ktorá popisuje aktuálny stav zariadenia, vrátane zistených závad. Súčasťou revízie plynových zariadení je aj následné odstránenie konkrétnej poruchy na plynovom zariadení. V prípade, že nie je možné poruchu odstrániť počas vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok je následne spracovaná cenová ponuka na odstránenie poruchy a po jej odsúhlasení následne Vám je oznámený termín vykonania servisu.

nazov obrazka

 

 

Vy si však tieto termíny v hlave držať nemusíte. Firma ADRIAN GROUP Vám všetky dôležité dátumy odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových zariadení pripomenie a následne zrealizuje s pomocou odborne vyškolených a skúsených technikov.  Potrebujete spraviť odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových spotrebičov vo Vašej prevádzke? Kontaktujte nás na email sales@adrian.sk alebo volajte na 0948 352 067.