Plynové horáky, znamenajú ekologické a smart riešenie

Plynové horáky Riello sú vyvinuté tak, aby vyhovovali požiadavkám všetkých priemyselných aplikácií. Výroba prebieha v súlade s vysokými štandardami riadenia kvality, čo je zárukou ich funkčnej bezpečnosti.

Charakteristiky plynových horákov

 

Pri vývoji týchto horákov bola osobitná pozornosť venovaná zníženiu hladiny hluku, minimalizácii rozmerov, jednoduchosti inštalácie a nastavenia. Prednosťou plynových horákov je ich veľkosť. Vďaka malým rozmerom sú použiteľné do všetkých druhov kotlov infražiaričov dostupných na trhu.

 

 

Schválenie plynových horákov 

 

Všetky modely sú schválené európskou normou EN 676 a zodpovedajú európskym smerniciam o elektromagnetickej kompatibilite, nízkom napätí, účinnosti strojov a kotlov. Všetky plynové horáky v ponuke spoločnosti Adrian Group sú testované pred opustením výrobného závodu Riello.

 

Druhy plynových horákov

 

Ponúkame kompletný sortiment horákov a príslušenstva s rozsahom výkonu 10 kW až 20 MW. Tieto výrobky môžu spaľovať olejové alebo plynové palivá, a taktiež biopalivá. V závislosti od konštrukcie, máme vo svojej ponuke:

 

Jednostupňové plynové horáky

 

Prevádzka je „jednostupňová“; spaľovacia hlava, ktorú je možné nastaviť na základe požadovaného výkonu, umožňuje optimálny výkon, zaisťuje dobré spaľovanie a znižuje spotrebu paliva. Zjednodušenú údržbu dosahuje systém posuvných tyčí, ktorý umožňuje ľahký prístup ku všetkým základným komponentom spaľovacej hlavy. Všetky elektrické súčiastky sú ľahko prístupné iba po odmontovaní ochranného panelu, čo zaručuje rýchly a jednoduchý zásah do komponentov.

 

Dvojstupňové plynové horáky

 

Prevádzka je „dvojstupňová“; horáky sú vybavené ovládacím panelom na mikroprocesore, ktorý poskytuje indikáciu stavu horákov a príčin porúch. Optimalizácia zvukových emisií je zaručená špeciálnou konštrukciou okruhu nasávania vzduchu. Vyšší výkon ventilátorov a spaľovacej hlavy zaručuje flexibilitu použitia a vynikajúcu prácu pri všetkých rýchlostiach.

 

Modulované plynové horáky

 

Prevádzka môže byť „dvojstupňová progresívna“ alebo alternatívne „modulovaná“ pomocou inštalácie logického regulátora PID a príslušných sond. Horáky radu RL/M zaručujú vysokú úroveň účinnosti pri všetkých aplikáciách, čím znižujú spotrebu paliva a prevádzkové náklady. Optimalizácia zvukových emisií je zaručená použitím ventilátorov s naklonenými lopatkami dopredu a zvukovo izolačného materiálu začleneného do okruhu nasávania vzduchu.

 

Modulácia horákov sa môže vykonávať pomocou mechanických, elektronických vačiek alebo pomocou plynových proporcionálnych ventilov. V závislosti od použitia hlavice môžeme ponúknuť horáky so štandardnou alebo zníženou hodnotou NOx.