Služby

Konkurenčnou výhodou Adrian Group sú inovačné riešenia a výnimočná spoľahlivosť. Čerpáme z dlhoročných skúseností, ktoré sme získali pri aplikácií našich systémov v rôznych odvetviach a vo výsledku ponúkame pokročilé systémy chladenia, vetrania a vykurovania.  Sme s našimi zákazníkmi od momentu návrhu projektu aj počas jeho životnosti, keď ponúkame údržbu a servis inštalovaných zariadení. Ponúkame projekt vykurovania na kľúč, s ohľadom na teplotu pracovného miesta a úsporu energií. Naše systémy nasadzujú do prevádzky a servisujú vyškolení pracovníci.   

Vo fáze "NÁVRHU RIEŠENIA VYKUROVANIA" vykonávame:

 • odborné obhliadky,  
 • výpočty tepelných strát,
 • návrhy technického riešenia,
 • porovnania alternatívnych riešení,
 • analýzy existujúcej projektovej dokumentácie,
 • vypracovávame cenové ponuky.

Poskytujeme PORADENSTVO, zaistíme obhliadku už realizovaných, referenčných objektov a odborné konzultácie pre:

 • architektov a projektantov,
 • montážne firmy,
 • servisných technikov,
 • realizačné firmy,
 • investorov,
 • zákazníkov a konečných užívateľov.

REALIZUJEME projekty na kľúč, ale aj čiastkové kroky projektu:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie,
 • montáž spotrebičov,
 • realizácia na kľúč,
 • konzultácie a poradenstvo priamo na stavbe,
 • spustenie a uvedenie do prevádzky,
 • dozor pri realizácii,
 • zváračské práce.

Poskytujeme SERVIS a údržbu našich zariadení:

 • záručný servis,
 • po záručný servis,
 • odborné prehliadky,
 • odborné skúšky,
 • servisné prehliadky,
 • revízie vyhradených zariadení technických plynových,
 • revízie vyhradených zariadení technických elektrických,
 • zazimovanie / odzimovanie / údržba,
 • servis horákov RIELLO.