Služby

Využite bezplatné služby

  • odborné obhliadky objektov
  • konzultácie a technická podpora
  • profesionálne výpočty a kalkulácie
  • poradenstvo projektantom a montážnikom


Ponuka komerčných služieb

  • odborné školenia a semináre
  • predaj náhradných dielov priamo od výrobcu
  • servis plynových a elektrických zariadení
  • odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  • zváračské práce