Služby

Využite bezplatné služby

 • odborné obhliadky objektov
 • konzultácie a technická podpora
 • profesionálne výpočty a kalkulácie
 • poradenstvo projektantom a montážnikom


Ponuka komerčných služieb

 • odborné školenia a semináre
 • predaj náhradných dielov priamo od výrobcu
 • servis plynových a elektrických zariadení
 • odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
 • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • zváračské práce
 • prenájom automobilov