Chladiče vzduchu pre výrobné a športové haly

Adiabatické chladenie vzduchu je úsporné a zároveň efektívne chladenie, inak známe aj ako evaporácia. Pracuje na princípe odparovania vody pri ktorom dochádza k ochladeniu vzduchu na príjemnú teplotu. Chladiče vzduchu - ADRIAN AIR EV sú určené pre chladenie veľkých výrobných hál a iných veľkých priestorov. Mobilné jednotky sú určené pre ochladenie vzduchu, okrem menších výrobných hál a dielni aj pre chladenie spoločenských a kultúrnych priestorov prípadne športovísk. 

Chladenie vzduchu na príjemnú teplotu 

 

Od počiatkov civilizácie sa na ochladenie vzduchu využívala evaporácia - odparovacie chladenie. V tom čase neboli elektrické ventilátory a klimatizácie, preto prirodzenou súčasťou stavieb boli prvky zaisťujúce odparovanie vody a chladenie vzduchu. Odparovacie chladenie využivajúce mokré handry v kombinácii s veternou vežou (lapačom vetra) bolo tradičným prvkom iránskej architektúry.

 

Ako fungujú odparovacie chladiče vzduchu?

 

Voda sa odparuje v prúde vzduchu pričom sa premieňa z kvapaliny na plyn. Táto zmena vyžaduje energiu, ktorá sa extrahuje z teplého vzduchu. Výsledkom tohto procesu je ochladenie vzduchu

 

 

Porovnanie evaporačného chladenia vzduchu a chladenia klimatizáciou

 

 

Možnosti chladenia evaporáciou

 

Či už potrebujete chladiť veľký priestor napríklad výrobnej haly, dielne, skladu, altánu, šiatra alebo živočíšnej a rastlinnej výroby, ak máte, alebo nemáte možnosť privádzať čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia cez bočnú stenu, alebo strop môžete využívať výhody prirodzeného chladenia s vysokou účinnosťou a minimálnymi nákladmi. Adrian Group ponúka riešenia na mieru, napríklad aj mobilné chladiace jednotky vhodné do reštaurácií, barov, na terasy. Výnimkou nie sú ani otvorené plochy ako pódia a námestia. 

 

Systém chladenie vzduchu

 

Bez ohľadu na to, či je zdrojom vysokých teplôt v priestore technológia alebo technické zabezpečenie budovy, je potrebné lokálne alebo celoplošné riešenie. Adiabatické  jednotky pre vonkajšiu inštaláciu alebo mobilné chladiče privedú do priestoru čerstvý vzduch, čistý a ochladený a z interiéru vytlačia znehodnotený prehriaty vzduch, zápach a hmyz. Preto je potrebné kombinovať chladiacu jednotku s odsávacími ventilátormi. Aj keď je mierny pretlak v priestore výhodou, privádzaný vzduch je potrebné odvetrať, najmä ak to brány a okná nedokážu zabezpečiť prirodzene. Fotografie z inštalácií chladenia a vetrania v objektoch VUMZ, PROTECH a FINALCAST.

 

Sterilizácia vody v chladiči 

 

Adiabatické chladiče vzduchu, tj. jednotky ADRIAN-AIR sú vybavené sterilizátormi na úpravu vody, ktoré využívajú UV-C svetlo. Dezinfekcia UV-C lúčmi je spoľahlivá a rýchla metóda dezinfekcie vody bez použitia teploty a chemikálií. Sterilizátor veľmi efektívne odstraňuje zákaly spôsobené baktériami a ničí choroboplodné zárodky vo vode, čím sa predchádza výskytu chorôb. Len vďaka fyzikálnemu pôsobeniu ultrafialového svetla, zamedzíme potrebe zaťažovať vodu chémiou. Veľkou výhodou je, že sterilizácia UV-C lúčmi nemení chemické zloženie vody. 

 

Údržba chladiča a zazimovanie

 

Pomerne jednoduchá konštrukcia chladiča umožňuje svojpomocne aktivovať funkciu automatického čistenia a následne vypustiť vodu z nádrže zariadenia. Po odstavení zariadenia od prívodu vody je potrebné vysušiť a vyčistiť filtre a ochranné sieťky. Na čistenie vnútornej a vonkajšej strany ochladzovača sa nepoužíva lieh ani drôtená kefa. Pred čistením je potrebné odpojiť ochladzovač vzduchu od napájania.
 
 

Odzimovanie chladiacich zariadení

 

Úlohou odzimovania je príprava chladiacej jednotky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku počas sezóny. Po napustení vody do spotrebiča a systému sa skontrolujú funkčné časti – motor, čerpadlo, ventilátor, plavák. Zároveň sa chladiaca jednotka dôkladne vyčistí. Pevné časti sa vyčistia vodou pod tlakom a filtračné steny sa premyjú tečúcou vodou. V prípade silného znečistenia sa kefou strednej tvrdosti zbrúsi povrch filtračnej steny. Štandardne má táto stena hrúbku 100 mm. Chladiacia jednotka si zachováva svoj pôvodný výkon, kým hrúbka steny neklesne o viac ako 35 %. Na hrubé znečistenie vodným kameňom je možné použiť sódu prípadne ocot. Chémia a saponáty sa nepoužívajú

 

Krycí návlek na ADRIAN-AIR EV je ideálnym riešením na prekrytie zariadenia po vypustení a vyčistení. Návlek ochráni chladiacu jednotku pred poveternostnými vplyvmi počasia, dažďom, snehom, mrazom aj hmyzom. Návleky sú k dispozícii s otvormi pre horný, dolný a bočný výduch.

 

Kam umiestniť chladič vzduchu

 

Pravidlo 1: Nájdite pozíciu čo najbližšie miestu, kam potrebujete chlad doručiť. Čím vzdialenejší zdroj od miesta určenia, tým väčšie straty. Dlhé potrubia znamenajú straty energie, ale aj tlaku a fúkanie na konci vetvy tak môže byť výrazne ovplyvnené.


Pravidlo 2: Robte minimálne rozvody vo vonkajšom prostredí. Načo vyrábať chladný vzduch a hneď o časť prísť? Aj keď budete potrubia izolovať, straty v nich nevyhnutne budú.


Pravidlo 3: Stavte na maximálny priemer potrubia. Či už zvolíte metalické rozvody alebo textilné, hranaté či spiro, čím väčší priemer, tým lepšie. Chladič vzduchu má dostatočný tlak a prietok, tak ho využite. Malé priemery môžu vytvoriť také straty, ktoré spôsobia spomalenie prúdenia, či dokonca až jeho vracanie spätne do spotrebiča a chlad nedodajú na potrebné miesto.


Pravidlo 4: Ochladič vzduchu sa treba pravidelne starať. Umiestnite ju tak, aby k nej mal prístup človek poverený údržbou alebo externá firma. Myslite na to, keď budete voliť medzi podlahou, bočnou stenou alebo strechou. Údržba je pre účinnosť jednotky kľúčová.


Pravidlo 5: Aj keď možno zbytočne, ale pripomíname: chladič otka musí byť umiestnená v exteriéri! 

Doplnenie:

Dlhé potrubie je kontraproduktívne. Odporúčame aby dĺžka potrubia nepresiahla 15 m pričom každé koleno či T-kus predstavuje jeden meter potrubia. Optimálne je aby priemer potrubia bol menší ako D500 pri spiro potrubí. Je to zaujímavé ale pri chladiacom potrubí neplatí, že čím menší priemer, tým rýchlejšie prúdenie. práve naopak, ochladený vzduch má pri drastickej redukcii priemeru tendenciu výrazne spomaliť až nabrať spätný chod. Dochádza tak k preťažovaniu axiálneho ventilátora, ktorý sa buď zbytočne opotrebúva alebo sa vypne, vďaka ochrannému systému.

 

Chladenie a chladiče vzduchu v poľnohospodárstve

 

Problémy s teplom v posledných rokoch spôsobujú zvieratám stres, zvýšený úhyn, nižšiu produkciu, či ich pomalší rast. V rastlinnej výrobe ide najmä o vysychanie a oneskorené dozrievanie rastlín ale aj komfort pracovníkov pri zbere a spracovaní plodín. Škodlivé výpary v priestoroch (amoniak a iné plyny), nečistoty a hmyz znepríjemňujú život a ovplyvňujú produktivity a efektivitu práce a zároveň zdravie pracovníkov. Použitie klasických metód na riešenie týchto problémov je buď technicky náročne alebo nákladné. Riešením je použitie adiabatických jednotiek na chladenie priestorov a prívod čerstvého čistého vzduchu z vonku.