Pripravíme Vám projekt, pre šetrenie nákladov za energie

Pred realizáciou projektu vykonáme odborné práce, na základe ktorých, navrhneme efektívne riešenie zamerané na úsporu energie. Proces implementácie riadenia klímy a teploty pracovného miesta vyžaduje viacero výpočtov a zároveň zaistenie rýchlej inštalácie zariadení v interieroch dieľní, hál, športovísk a ich exterieroch, často aj na strechách.

V prípade, že máte záujem o našu expertízu, poskytnite nám detailné informácie prostredníctvom dotazníka

Stiahnite si dotazník

V Adrain Group máme znalosti, skúsenosti a know-how pre takéto riešenia. Dokážeme rýchlo vypočítať, koľko plynových infražiaričov, ohrievačov, adiabatických chladičov bude potrebné pre vaše výrobné miesto. 

Vykonávame  

  • odborné obhliadky,
  • výpočty tepelných strát,
  • návrhy technického riešenia,
  • porovnanie alternatívnych riešení,
  • analýzy existujúcej projektovej dokumentácie,
  • vypracovanie cenovej ponuky.

Naše systémy, jednotky, ohrievače s nízkou spotrebou sú v prevádzke mnoho rokov, pod našim stálym servisom. Tiež ponúkame aj krátkodobé riešenie pre dočasné umiestnenie vykurovacej alebo chladiacej jednotky na prechodnom pracovnom mieste.

Postarajme sa spoločne o to, aby vaši zamestnanci mohli v lete aj zime pracovať v príjemnom, zdravom a pohodlnom pracovnom prostredí.