Starostlivosť o systém adiabatické chladenia je kľúčová pre zachovanie jeho účinnosti

Umiestnie chladiča vzduchu má vplyv na údržbu

Umiestnenie chladiacich jednotiek definuje náročnosť a cyklus údržby. Prístupe k chladiču vzduchu a dostatok miesta na údržbu má dopad na umiestnenie a typ pripájacích bodov a to tak na vonkajšej, ako aj vnútornej hranici objektu. 

Poučenie a zaškolenie odberateľa prebieha počas prvých dni užívania. Významná je pravidelná vizuálna kontrola. Odsledovanie pôvodu vonkajších nečistôt, ich povaha a vplyv na fungovanie chladiča vzduch. Vnútorné znečistenie ovplyvňuje kvalitu vody, na základe toho sa nastavuje správny cyklus funkcie prepúšťania.

 

 

Periodicky, a to hlavne v prvých týždňoch prevádzky by mal poverený pracovník údržby robiť záznam o zisteniach a na základe zistení určiť harmonogram údržby. Reálne minimum je spojené so zazimovaním a prípravou chladiča na odstávku počas chladného obdobia tiež s odzimovaním tj. prípravou na sezónu chladenia. Jedná sa o dva odlišné úkony, štandardne plánované na október a máj. V prípade, že pravidelným sledovaním dôjde k poznaniu, že je nutné údržbu vykonať častejšie, pripraví sa upravený prevádzkový poriadok. Dôslední užívatelia sú schopný odsledovať nielen prvý mesiac, ale aj zmeny spojené s prechodom ročných období.

Zazimovanie chladiacej jednotky 

Úlohou zazimovania je ochrana chladiča vzduchu pred znehodnotením. Po vypustení vody zo spotrebiča a zo systému je potrebné chladič vzduchu dôkladne vyčistiť. Filtračné steny umyť tečúcou vodou. Voda pod tlakom sa nemá používať. V prípade hrubého znečistenia je potrebné kefou strednej tvrdosti zbrúsiť inkriminovaný povrch filtračnej steny. Štandardne má táto stena hrúbku 100 mm. Chladiacia jednotka si zachováva svoj pôvodný výkon, kým hrúbka steny neklesne o viac ako 35 %. Plastové vnútorné časti sa striekajú vodou pod tlakom. Na prípadné hrubé znečistenie vodným kameňom je možné použiť sódu prípadne ocot. Chémia a saponáty nie sú povolené. Jednotka sa následne nechá v prevádzke, aby sa všetky časti dôkladne vysušili. Takto pripravené zariadenie je treba následne uzavrieť. Na uzavretie je možné použiť materiály podobné celte alebo autoplachte. Je možné použiť aj fóliu, prípadne iný materiál. Dôležité je uzavretie spotrebiča. Dôvody sú nasledovné: ochrana pre snehom a mrazom, ochrana pre živými tvormi (roj včiel alebo ôs zlikviduje 2 filtračné steny za zimu a vystraší celú firmu) a zabránenie prenikaniu studeného vzduchu cez chladiacu jednotku do priestoru pracoviska počas vykurovacej sezóny. Zanedbanie čistenia a sušenia môže v kombinácii s mrazom spôsobiť vážne škody. Zároveň platí, že dobre zazimovaná jednotka sa ľahšie odzimuje, t. j. pripraví na sezónu chladenia. Ide v podstate o tie isté úkony, ale v opačnom garde.

Nezastupiteľné miesto údržby pri chladení

Rovnako ako v prípade iných zariadení, technológií a budov atď. je nezastupiteľná funkcia a činnosť pracovníkov údržby. Ich úlohou nie je iba prebrať systém chladenia ale postarať sa maximalizáciu jeho výkonu a životnosti. Pracovníci poverený údržbou by mali byť súčasťou rozhodovacích procesov na samom začiatku, pretože všetky prijaté rozhodnutia v konečnom dôsledku budú ovplyvňovať kvalitu a výkon systému chladenia ako takého.

Keďže ide o legislatívne málo regulované odvetvie, práve údržba má v rukách reálnu šancu využiť svoje postavenie a vplyv na dodržanie dobrých zásad, aby sa zo snahy o atraktívne a ekologické riešenie chladenia, nestala pasca plná nástrah a rizík. Je to práve pohľad údržby a servisu, ktorý keď sa aplikuje od samého začiatku, prinesie optimálne výsledky.

Znie to možno až detinsky, ale odpovede na otázky tohto typu, môžu byť pre údržbu veľmi dôležité:

  • kto bude s „wapkou“ balancovať na rebríku vo výške 10 m?
  • ako sa tam mám dostať 4 krát do roka bez toho, aby som sa neprepadol cez strop?
  • má voda z prepúšťania voľne vylievať na chodník, kadiaľ chodia ľudia do jedálne?
  • má mať rozvod vypúšťací ventil na vonkajšej strane? a mohli by sme pokračovať, vedia vymedziť optimálne rámce pre budúce riešenie.

Návrh adiabatických chladiacich jednotiek nevyžaduje ani projektovú dokumentáciu, ani posúdenie tretej strany či angažovanie technika s konkrétnym osvedčením či oprávnením, a preto je potrebné zveriť jeho aplikáciu odborníkom.