Vykurovanie a chladenie spoločenských priestorov

Kostol najsvätejšieho srdca Ježišovho, Jarovce

V minulom roku sme boli oslovení zástupcom farskej rady, v Jarovciach s požiadavkou na výmenu starých svetlých plynových  infražiaričov, ktoré v kostole po viac ako 15 rokov dosluhovali a ich oprava by bola nerentabilná. Výmenili sme štyri ADRIAN-RAD CRE, ktoré vykurovali priestor lavíc pre veriacich, priestor pre kňaza a asistenciu. Sálavé vykurovanie sakrálnych objektov je najhodnejšou metódou, vzhľadom k ich nepravidelnej prevádzke. Často sú to staršie stavby, ktorých tepelné straty sú značné. Nie je nutné vykurovať celý objem vzduchu v priestore na požadovanú teplotu, ale stačí primárne ohrievať osoby, mobiliár a podlahu, aby sa dosiahol požadovaný pocit tepla.