Elektrické infražiariče pre vykurovanie v priemysle

Elektrické infražiariče prenášajú teplo na osoby alebo predmety bez zahrievania okolitého vzduchu - sálavým teplom. Bežne sa používajú na vykurovanie uzavretých priestorov: pracoviská, čakárne, predsiene, letiskové haly, nemocnice. Možné je aj ich použitie na vykurovanie vonkajších priestorov ako sú terasy reštaurácií alebo garáže. Elekrické infražiariče sú ideálne pre celkové vykurovanie priestoru ale aj ako doplnkové (bodové) vykurovanie v komerčných a priemyselných budovách. 

Elektrické infražiariče na vykurovanie 

 

Produkujú vysokovýkonnú infračervenú tepelnú energiu s viditeľnou oranžovou žiarou.  Sú výbornou voľbou pre vonkajšie terasy a aplikácie, kde je potrebné vysoké teplo. Infražiariče majú špeciálne navrhnutý reflektor, ktorý optimalizuje výkon sálavého tepla. Ich konštrukcia umožňujú nastavenie smeru vykurovania. Elektrické infražiariče sú užitočné aj pre technologické procesy, vo výrobe dokážu udržiavať látky (ako sú lepidlá, oleja a rôzne chemikálie) na správnej teplote, potrebnej pre ich efektívne spracovanie a využitie.

 

 

Ovládanie elektrického infražiariča

 

 

Jedinečnou kombináciou vnútorného snímača teploty, sálania a drôtového snímača smart vzniká unikátny snímací prvok vhodný pre sálavé systémy. Pri infračervenom vykurovaní je nevyhnutné merať teplotu v priestore kombinovaním informácie o teplote vzduchu a prídavku na teplote sálaním. Výsledkom je unikátny spôsob ovládania elektrických aj plynových infražiaričov.ADRIANsmart je inteligentný smart spôsob riadenia vecí a systémov na diaľku cez mobil alebo iné zariadenie.

 

Elektrické infražiariče a ich prednosti:

 

  • sálavý spôsob vykurovania je energeticky efektívny. To znamená, že infražiariče majú nezastupiteľné miesto v modernom zelenom svete,
  • elektrické infražiariče sú najužitočnejšie v náročných projektoch, ktoré sa vyžadujú vysoké teploty a vysoká intenzita,
  • spôsob ohrevu a dizajnové riešenie umožňuje ľahké čistenie a údržbu vykurovacích telies infražiaričov,
  • elekrické infražiariče sú nákladovo efektívne v porovnaní s inými dostupnými možnosťami vykurovania,
  • sú ideálne pre viaceré priemyselné odvetvia od lekárstva a automobilového priemyslu až po ťažobný a plynárenský priemysel.