Čo je to adiabatické chladenie

Pýtate sa prečo je chladnejšie pri rieke, mori či inej vodnej ploche? Je to preto, že časť tepla, horúceho vzduchu nad vodnú hladinu je pohltená vyparovanou vodou. To je aj princíp adiabatického chladenia. Potenciálny výkon týchto zariadení postačuje na citeľné ochladenie väčšiny priestorov, ako sú výrobne prevádzky, dieľne alebo spoločenské sály. Teplotný rozdiel, ktorý sa dá dosiahnuť adiabatickým chladením je pre ľudský organizmus prirodzenejší a preto komfortnejší, ako extrémne ochladenie pri využívaní klimatizácie.

Chladič vzduchu je navrhnutý tak, aby v dostatočnej miere chladil a zvlhčoval vzduch v priestore pomocou vyparovania, ktoré absorbuje teplo. Obežné čerpadlo udržiava filtre trvalo nasiaknuté studenou vodou. Teplý vzduch prechádza vlhkou stenou filtra, pričom sa časť vody prirodzene odparí. Vzduch sa tak odovzdaním tepla ochladí, hovoríme o adiabatickom chladení alebo evaporácii, premene kvapalného skupenstva na plynné, v našom prípade vody na paru. 

Systém adiabatického chladenia

Pri montáži sa využívajú jednoduché konštrukcie a konzoly. Ich výber a návrh závisí od statických možností objektu. Rozhodujúce je aj to, kam treba chlad reálne doviesť. Úlohou návrhu a realizácie je nájdenie čo najkratšej cesty, medzi chladiacou evaporačnou jednotkou a ochladzovaným miestom. Pozrite ako a kde sa chladiaca jednotka umiestňuje.

 

Evaporácia ako základ adiabatického chladenia

Evaporácia využíva prirodzený efekt odparovania vody a ochladzovania vzduchu.