Čistenie a dezinfekcia vzduchu doma a v práci

Problémy s kvalitou ovzdušia a výskyt vírusu COVID-19 vytvárajú silný záujem o technológie čistenia vzduchu. Spoločnosť ADRIAN GROUP ponúka štyri typy zariadení, ktoré spĺňajú výkonnostné kritériá odporúčané medzinárodnými smernicami pre znižovanie rizika expozície SARS-CoV-2 v zdravotníctve - eliminujú zo vzduchu látky ako formaldehyd, ozón a ďalšie látky, ktoré spôsobujú podráždenie pľúc.  Výrobky s antivírusovými a antibakteriálnymi vlastnosťami boli testované inštitútom Pasteur de Lille.